Udział WIML w seminarium „Wpływ nowych technologii na proces szkolenia i doskonalenia zawodowego personelu lotniczego”

W dniu 24 lutego 2021 r. odbyło się hybrydowe seminarium naukowe zatytułowane „Wpływ nowych technologii na proces szkolenia i doskonalenia zawodowego personelu lotniczego”, zorganizowane przez Katedrę Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego Lotniczej Akademii Wojskowej (LAW).

Seminarium poprowadził Kierownik Katedry - płk rez. nawig. dr inż. Adam Rurak, a uczestniczyli w nim Rektor-Komendant LAW gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur, Prorektor ds. Naukowych - dr hab. inż. Aneta Krzyżak, oficerowie oraz pracownicy LAW, a także zaproszeni goście. Z ramienia Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w seminarium wziął udział Zastępca Dyrektora ds. Naukowych – dr hab. inż. Łukasz Dziuda.
Tematyka seminarium dotyczyła między innymi aspektów związanych ze szkoleniem pilotów Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP), wykorzystaniem „bezzałogowców” w operacjach militarnych, a także zarządzaniem zasobami załogi (ang. Crew Resource Management – CRM). Podczas seminarium nastąpiła inauguracja działalności Laboratorium Bezpieczeństwa Powietrznego, kierowanego przez mjr. pil. dr. Tomasza Goździckiego.

Dziękujemy za zaproszenie oraz możliwość udziału w zorganizowanym przez LAW seminarium naukowym. Pragniemy podkreślić, że Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej od wielu lat podejmuje i wysoko ceni współpracę naukową z Lotniczą Akademią Wojskową.
Pracownikom naukowym Lotniczej Akademii Wojskowej życzymy pomysłowości w planowaniu i realizacji prac badawczych, prowadzącej do uzyskiwania ciekawych wyników naukowych. Jednocześnie, oferujemy pełną otwartość na dalszą współpracę i zachęcamy do korzystania z wiedzy i doświadczenia lekarzy, psychologów oraz inżynierów Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej.

     

Go to top