Dyplom dla WIML w kategorii Innowacje Medyczne

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej wraz z Politechniką Warszawską, Instytutem Technologii Elektronowej oraz firmą Fonon, zostali zwycięzcami plebiscytu SOCZEWKI FOCUSA 2016 w kategorii INNOWACJE MEDYCZNE za chip monitorujący stan zdrowia człowieka. Układ scalony BioSoC, w całości został zaprojektowany i wykonany przez grupę polskich naukowców z wyżej wymienionych instytucji.

Ten specjalistyczny, miniaturowy układ scalony o powierzchni zaledwie 25 mm2, złożony z mikroprocesora oraz bloków funkcjonalnych powstał z myślą o monitorowaniu biologicznej aktywności organizmu człowieka, poprzez rejestrowanie parametrów życiowych takich, jak: tętno, częstość oddechu, temperatura ciała, potliwość skóry, poziom tlenu we krwi czy aktywność elektryczna mięśni. Dzięki przylegającym do ciała czujnikom, połączonym z BioChipem, istnieje realna możliwość zbierania danych z poszczególnych czujników, przetwarzania wyników pomiarów oraz komunikacji z innymi urządzeniami zewnętrznymi.
Zastosowanie układów scalonych BioSoC w praktyce stanowi narzędzie służące do kontroli stanu organizmu w warunkach dynamicznych, co może okazać się szczególnie przydatne w przypadku kierowców, personelu lotniczego, pacjentów przebywających poza szpitalem, osób starszych lub niepełnosprawnych. Dzięki ich wykorzystaniu istnieje możliwość natychmiastowego powiadomienia użytkownika o niepokojących zmianach aktywności organizmu i przeciwdziałania skutkom tych zmian.

porozumienie-WIML-PKBWL

     

Go to top