Dyrekcja

 

Dyrektor: płk dr n. med. Alicja Trochimiuk

tel. +48 261 852 601, 261 852 605

e-mail: dyrektor@wiml.waw.pl

  fax: +48 22 633 41 54  

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych:
dr hab. inż. Łukasz Dziuda, prof.WIML

tel. +48 261 852 621

e-mail: ldziuda@wiml.waw.pl

Z-ca Dyrektora - Kierownik Ośrodka Klinicznego:
płk lek. Robert Drozdowski

tel. +48 261 852 904

e-mail: lecznictwo@wiml.waw.pl

Główny Księgowy: mgr Jolanta Kluk

tel. +48 261 852 721

e-mail: jkluk@wiml.waw.pl

Inspektor Ochrony Danych: Artur Kostowski

 

e-mail: iodo@wiml.waw.pl

     

 

 

 

     

Go to top