Fundusze strukturalne

 

Tytuł projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie

Okres realizacji:. 2019 r. - 2021 r.
Beneficjenci: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Numer projektu: POIS.01.03.01-00-0059/17-00
Wartość projektu: 8 647 621,12  PLN
Wartość dofinansowania: 5 095 131,90 PLN
Kierownik projektu: mgr inż. Zbigniew Żukowski

 

Tytuł projektu: Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

Okres realizacji: 01.07.2017 r. - 30.09.2019 r.
Beneficjenci: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Konsorcjanci: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut Badawczy, KGHM S.A., PGE S. A., Termocent, Geocom
Numer projektu: RPMA.01.01.00-14-8496/17
Koordynator projektu po stronie Lidera: Agnieszka Jabłońska

 

Tytuł projektu: Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych

Okres realizacji: 01.09.2014 r. - 30.11.2015 r.
Beneficjenci: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Ośrodek Przetwarzania Informacji
Numer umowy: POIG 02.03.00-14-130/13
Wartość projektu: 14 800 000 PLN
Kierownik projektu: mgr Mariusz Wielec – Kanclerz UKSW

 

Tytuł projektu: CNS Lab – Ośrodek zintegrowanych badań strukturalnych i czynnościowych centralnego układu nerwowego

Okres realizacji: 03.07.2012 r. - 31.12.2014 r.
Beneficjenci: Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk im. M. Nałęcza, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Numer umowy: POIG.02.01.00-14-011/12
Wartość projektu: 23 229 600 PLN
Kierownik projektu: dr hab. inż. Ewa Zalewska, prof. nadzw. (IBIB PAN)
Strona internetowa: http://cnslab.pl/

 

Tytuł projektu: Zintegrowany system monitorowania stanu psychofizycznego kierujących pojazdami w celu minimalizacji zagrożeń w ruchu drogowym

Okres realizacji: 23.09.2009 r. - 30.09.2014 r.
Beneficjenci: Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Numer umowy: POIG.01.03.01-10-085/09
Wartość projektu: 15 795 543 PLN
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz
Strona internetowa: http://projektue.wiml.waw.pl/poig2/
 

http://bezpiecznieipewnie.com/

 

Tytuł projektu: Opracowanie metod monitorowania aktywności psychofizjologicznej z funkcją automatycznego wykrywania zagrożeń

Okres realizacji: 20.02.2009 r. - 31.07.2011 r.
Beneficjenci: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Numer umowy: UDA-POIG.01.03.01-14-136/08-00
Wartość projektu: 2 505 000 PLN
Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Różanowski
Kierownik operacyjny projektu: dr inż. Łukasz Dziuda
Strona internetowa: http://projektue.wiml.waw.pl/poig1/index.php

     

Go to top