I nagroda Polskiego Towarzystwa Okulistycznego dla rezydentki z Kliniki Okulistycznej WIML

 

W dniach 9-11 czerwca br. odbyła się 53. Konferencja Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO), podczas której omawiano aktualne zagadnienia związane z okulistyką, prezentowano wyniki najnowszych badań naukowych, rozmawiano o zaleceniach i nowych metodach diagnostycznych. W ramach tej najważniejszej polskiej konferencji specjalistycznej, przedstawiciele Kliniki Okulistycznej WIML poprowadzili kurs oraz przedstawili trzy prace naukowe.

W Sesji Młodych Okulistów swoją pracę zaprezentowała dr Paulina Szabelska, rezydentka z Kliniki Okulistycznej WIML, która  wygłosiła pracę pt. "Ektazja naczyniówki, jako jedna z chorób związana z pachychoroid – obserwacja 3-letnia". Współautorzy pracy to: dr hab. n. med. Joanna Gołębiewska, prof. WIML, dr hab. n. med. Joanna Brydak-Godowska, WUM oraz dr n. med. Radosław Różycki, WIML. 

Praca ta została wyróżniona I nagrodą dla najlepszej pracy młodego okulisty. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych, owocnych wyników badań.

ISz, WIML
fot. JW, WIML

     

Go to top