Jubileusz 95-lecia WIML

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej to ośrodek z ponad 95-letnią tradycją oraz doświadczeniem w realizacji zadań z obszaru medycyny lotniczej, który  dysponuje nowoczesną, rozbudowaną i unikalną w skali kraju infrastrukturą badawczo-szkoleniową wykorzystywaną na potrzeby realizacji szkoleń personelu lotniczego oraz badań i orzecznictwa lotniczo-lekarskiego.

Do szczególnych zadań, które realizowane są w Instytucie należą: diagnostyka chorób, monitorowanie stanu zdrowia oraz prowadzenie działalności orzeczniczej personelu lotniczego, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo lotów realizowanych w Siłach Zbrojnych.

Z okazji Jubileuszu 95-lecia powstania WIML w dniu 20 stycznia br. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiesław Lechowicz, Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego odprawił uroczystą Mszę świętą  w intencji Instytutu.

W uroczystościach udział wzięło ponad 90 Honorowych Gości. Podczas obchodów Pan Minister Michał Wiśniewski, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej, wraz z Dyrektorem Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, Panią płk dr n. med. Alicją Trochimiuk, wręczyli Srebrne i Brązowe Medale Za Zasługi dla Obronności Kraju.

Kontynuując myśl Marszałka Józefa Piłsudskiego, iż: ,,Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo. Zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska’’,  podczas przemówienia Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, Pani płk dr n. med. Alicja Trochimiuk, podkreśliła: „Nie zamierzamy spocząć na laurach i zobowiązujemy się do dalszej intensywnej pracy dla zachowania prestiżu i renomy naszego Instytutu”.

fot. PW, ISz, WIML

     

Go to top