Jubileusz nadania pierwszych doktoratów w WIML

W dniu dzisiejszym mija 50 lat od nadania dwóch pierwszych stopni doktora nauk medycznych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej.
Pierwszą osobą, która dnia 2 grudnia 1970 r. obroniła w WIML pracę doktorską był por. lek. med. Józef Domaszuk. Temat jego pracy były ”Badania nad występowaniem zmęczenia lotniczego w zależności od organizacji lotów”. Drugą osobą, która w tym samym roku obroniła pracę doktorską był lek. med. Marian Błaszczakiewicz. Tematem jego pracy był „Wpływ nadciśnienia oddechowego stałego na elektrokardiogram”.
WIML uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk medycznych zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 25 kwietnia 1968 r. w sprawie uzupełnienia wykazów jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych (M.P. 1968 nr 20 poz. 127).

     

Go to top