Kandydaci do Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do I klasy Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie (OLL) jest bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem o zdolności do szkolenia lotniczego w  OLL wydanym przez Medyczny Zespół Rekrutacyjny Ośrodka Badań Orzecznictwa Lotniczo-Lekarskiego i Medycyny Pracy WIML (OBOLLiMP).

W związku z powyższym Kandydat/ka do OLL powinien zgłosić się do WIML celem rozpoczęcia badań lotniczo-lekarskich, WIML ul. Krasińskiego 54/56, budynek 5A, II piętro, pok. 211.

Badania lekarskie trwają 3 dni i wykonywane są na koszt kandydata/ki. 

Kandydat/ka zgłasza się na badania z rodzicem (opiekunem prawnym). Ze względu na pandemię z kandydatem/ką może być tylko jedna osoba.

Potrzebne dokumenty:

  • legitymacja szkolna
  • kserokopia bilansu zdrowia 14-latka
  • kandydatka dodatkowo zaświadczenie od ginekologa.

Kandydat/ka zgłasza się na badania wypoczęty/a i na czczo (posiada przy sobie śniadanie do skonsumowania po badanaich laboratoryjnych).

Prosimy o niezwłoczne potwierdznie przyjazdu na badania bądź braku możliwości stawienia się w wyznaczonym terminie, pod numerem telefonu w OLL w Dęblinie: tel. 261 519 309.

W przypadku wątpliwości w sprawie badań prosimy o kontakt z WIML w Warszawie: tel. 261 852 865.

     

Go to top