Komisje i osoby powołane przez Radę Naukową WIML

RZECZNIK DYSCYPLINARNY INSTYTUTU

  • prof. dr hab. n. med. Ryszard PACHO

KOMISJA DYSCYPLINARNA INSTYTUTU

  • prof. dr hab. n. med. Marek PROST
  • prof. dr hab. n. med. Danuta RYGLEWICZ
  • dr hab. n. med. Rafał ROLA, prof. WIML

KOMISJA RADY NAUKOWEJ WIML DS. ROZWOJU KADRY NAUKOWEJ

  • dr hab. n. med. Andrzej WOJDAS, prof. WIML
  • dr hab. n. med. Stefan GAŹDZIŃSKI, prof. WIML
  • dr hab. inż. Łukasz DZIUDA, prof. WIML

     

Go to top