Zapraszamy na konferencję naukową poświęconą ratownictwu medycznemu i udzielaniu pomocy z powietrza

Konferencja pt. „Ratownictwo medyczne i udzielenie pomocy z powietrza w systemie bezpieczeństwa państwa”, odbędzie się w dniach 14-15 maja 2014 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Organizatorami tego przedsięwzięcia są: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego i Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego.

Podczas tegorocznej konferencji omówione zostaną: zastosowanie najnowszych technologii w działaniach zbrojnych, procedury i doświadczenia służb cywilnych oraz mundurowych w zakresie działań ratunkowych MEDEVAC, a także zagrożenia związane ze zdarzeniami masowymi. Ponadto w czasie konferencji będzie można się zaznajomić ze sprzętem naziemnym i lotniczym MEDEVAC i CASEVAC. W planach są też zawody ratowników medycznych.

Przewidziane są następujące pokazy:

 1. Pokazy sprzętu ratownictwa medycznego oraz środków, sprzętu i systemów dekontaminacyjnych uczestników konferencji.
 2. Pokaz działania praktycznego.
 3. Pokazy wyposażenia medycznego:
 • Samolotu CASA C295M z wyposażeniem medycznym;
 • Pokaz statyczny i dynamiczny śmigłowca W3WA SAR z 2. Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej;
 • Pokaz KTO Rosomak WEM z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej;
 • Pokaz śmigłowca EC-135 Lotniczego Pogotowia Ratunkowego;
 • Pokaz śmigłowca ewakuacji medycznej Mi - 17 AE z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej;
 • Pokaz Mobilnego laboratorium medyczno-psychologicznego z Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej;
 • Pokaz innych urządzeń uczestników konferencji i firm prezentujących sprzęt medyczny;
 • Zwiedzanie bazy dydaktycznej WSOSP.

Opłaty konferencyjne:

Opłata za uczestnictwo w konferencji dla prelegentów (obejmuje uczestnictwo w konferencji, uroczysty bankiet i materiały pokonferencyjne. Nie obejmuje noclegów) 950 PLN
Opłata dla uczestników konferencji (obejmuje uczestnictwo w konferencji, uroczysty bankiet i materiały pokonferencyjne. Nie obejmuje noclegów) 600 PLN
Opłata za stoisko dla firm Do negocjacji z organizatorem
Opłata dla studentów (nie obejmuje wyżywienia, noclegów i materiałów pokonferencyjnych) 20 PLN

Opłaty za uczestnictwo w zawodach ratowników medycznych:

Wpisowe (obejmuje uczestnictwo w zawodach, wyżywienie w stołówce WSOSP, zakwaterowanie na terenie WSOSP i uroczysty bankiet) 2000 PLN od zespołu
Sędziowie zawodów mają zapewnione wyżywienie i noclegi -

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z sekretariatem konferencji:

Sekretariat Konferencji:

Wydział Lotnictwa
ul. Dywizjonu 303 nr 35
08- 521 Dęblin
tel.  +48 81 551 74 23, +48 81 551 96 90,
fax. +48 81 551 79 33

 

Pliki do pobrania:

     

Go to top