ppłk dr inż. Rafał Lewkowicz

STANOWISKO: Adiunkt
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Zakład Badań Symulatorowych, Szkolenia i Treningu Lotniczo-Lekarskiego
TELEFON: +48 261 852 273
E-MAIL: rlewkowicz@wiml.waw.pl
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3691-6558

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

 • Odwrotne zadanie kinematyki w symulatorach dezorientacji przestrzennej
 • Analiza wypadków lotniczych spowodowanych dezorientacją przestrzenną pilota
 • Identyfikacja oraz sposoby przeciwdziałania zaburzeniom orientacji przestrzennej w locie
 • Identyfikacja i eliminacja czynników wpływających na występowanie choroby symulatorowej

PROFIL NAUKOWY

Ppłk dr inż. Rafał Lewkowicz ukończył studia na Wydziale Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej (WAT), gdzie w 2002 r. uzyskał stopień mgr inż. w specjalności mechatronika. W roku 2018, za pracę pt. „Metoda oceny jakości odwzorowania przyspieszeń w symulatorach lotu”, uchwałą Rady Naukowej ITWL uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, w zakresie symulatory lotnicze.

Praca naukowa ppłk. dr. inż. Lewkowicza obejmuje m.in. działalność szkoleniową w zakresie medycyny lotniczej, a także w zakresie rozwoju techniki wykorzystywanej w treningach i badaniach pilotów lotnictwa wojskowego. Obszary działalności naukowo-badawczej mają charakter interdyscyplinarny i są związane z analizą, programowaniem i konstruowaniem urządzeń mechatronicznych na potrzeby zastosowań w aparaturze badawczej, w tym w symulatorach lotniczo-lekarskich. Działając na styku mechatroniki i medycyny lotniczej prowadzi on prace w obszarze modelowania i symulacji orientacji przestrzennej pilota, opracowując narzędzie wspomagające między innymi badania wypadków lotniczych pod względem udziału czynnika ludzkiego, oraz identyfikację czynników wpływających na występowanie choroby symulatorowej.

Jest autorem i współautorem ponad 20-tu publikacji w pismach krajowych i zagranicznych. Brał udział w 20 zakończonych projektach badawczo-rozwojowych.

Wybrane publikacje:

 1. Lewkowicz R, Biernacki MP. A survey of spatial disorientation incidence in polish military pilots. Int J Occup Med Environ Health.
  2020;33(6):791-810. https://doi.org/10.13075/ijomeh.1896.01621
 2. Lewkowicz R, Bałaj B, Francuz P. Susceptibility to flight simulator-induced spatial disorientation in pilots and non-pilots. Int J Aerosp Psychol, 2020;30(1–2):25–37.
  https://doi.org/10.1080/24721840.2019.1696680
 3. Lewkowicz R, A centrifuge-based flight simulator: optimization of a baseline acceleration profile based on the motion sickness incidence. Acta Astronautica, 2019;164:23-33. https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2019.07.007
 4. Lewkowicz R, Stróżak P, Bałaj B, Francuz P.  Auditory verbal working memory load effects on a simulator-induced spatial disorientation event. Aerosp Med Hum Perform, 2019;90(6):531-539. https://doi.org/10.3357/AMHP.5277.2019
 5. Lewkowicz R, Kowaleczko G. Kinematic issues of a spatial disorientation simulator. Mechanism and Machine Theory, 2019;138:169–18. https://doi.org/10.1016/j.mechmachtheory.2019.04.003
 6. Lewkowicz R, Kowaleczko G. An inverse kinematic model of the human training centrifuge motion simulator. J Theor Appl Mech 2019;57(1):99–113. https://doi.org/10.15632/jtam-pl.57.1.99
 7. Lewkowicz R, Stróżak P, Bałaj B, Francuz P, Augustynowicz P. Selective auditory attention and spatial disorientation cues effect on flight performance. Aerosp Med Hum Perform 2018;89(11):976–984. https://doi.org/10.3357/AMHP.5153.2018
 8. Lewkowicz R, Fudali-Czyż A, Bałaj B, Francuz P. Change detection flicker task effects on simulator-induced spatial disorientation events. Aerosp Med Hum Perform 2018;89(10):863–872. https://doi.org/10.3357/AMHP.5042.2018
 9. Bałaj B, Lewkowicz R, Francuz P, Augustynowicz P, Fudali-Czyż A, Stróżak P, Truszczyński O. Spatial disorientation cue effects on gaze behaviour in pilots and non-pilots. Cogn Technol Work, 2018. https://doi.org/10.1007/s10111-018-0534-7
 10. Stróżak P, Francuz P, Lewkowicz R, Augustynowicz P, Fudali-Czyż A, Bałaj B, Truszczyński O. Selective attention and working memory under spatial disorientation in a flight simulator. Int J Aerosp Psychol, 2018;28(1-2):31–45. https://doi.org/10.1080/24721840.2018.1486195

     

Go to top