ppłk dr hab. inż. Rafał Lewkowicz

STANOWISKO: Adiunkt
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Zakład Badań Symulatorowych, Szkolenia i Treningu Lotniczo-Lekarskiego
TELEFON: +48 261 852 273
E-MAIL: rlewkowicz@wiml.waw.pl
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3691-6558
SCOPUS ID:

54997453000

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

 • badania nad poprawą skuteczności bodźcowania ruchowego w symulatorach lotu
 • identyfikacja oraz sposoby przeciwdziałania zaburzeniom orientacji przestrzennej w locie
 • badania wypadków lotniczych spowodowanych dezorientacją przestrzenną pilota
 • identyfikacja i badanie bodźców ruchowych wpływających na występowanie choroby symulatorowej
 • wspomaganie widzenia nocnego

PROFIL NAUKOWY

Rafał Lewkowicz ukończył studia na Wydziale Uzbrojenia i Lotnictwa WAT, gdzie w 2002 r. uzyskał stopień mgr inż. w specjalności mechatronika. W roku 2018, za pracę pt. „Metoda oceny jakości odwzorowania przyspieszeń w symulatorach lotu”, uchwałą Rady Naukowej ITWL uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, w zakresie symulatory lotnicze. Jego kolejne osiągnięcie naukowe pt. „Numeryczne i eksperymentalne badania wpływu parametrów kinematycznych symulatorów lotniczych na organizm pilota” było podstawą nadania mu w 2022 roku stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna (ITWL).

W swojej działalności naukowej Rafał Lewkowicz koncertuje się na badaniu wpływu parametrów kinematycznych statków powietrznych i symulatorów lotniczych na organizm pilota. W pracach tych stosuję metody zarówno numeryczne, jak i eksperymentalne, w których łączy wiedzę o ludzkich możliwościach i ograniczeniach (inżynieria czynnika ludzkiego) z wiedzą z zakresu inżynierii mechanicznej i sterowania. Tworzy on narzędzia wspomagające m.in. badania wypadków lotniczych pod względem udziału czynnika ludzkiego, oraz identyfikację czynników wpływających na występowanie choroby symulatorowej. Jego praca naukowa obejmuje również działalność edukacyjną w zakresie medycyny lotniczej (zagadnienia z zakresu orientacji i dezorientacji przestrzennej oraz wykorzystania noktowizji do wspomagania widzenia nocnego). 

Wybrane publikacje:

 1. Fudali-Czyż A, Lewkowicz R, Francuz P, Stróżak P, Augustynowicz P, Truszczyński O, Bałaj B. An Attentive Blank Stare Under Simulator-induced Spatial Disorientation Events. Hum. Factors J. Hum. Factors Ergon. Soc. 2022; https://doi.org/10.1177/00187208221093827
 2. Stasiak K, Zyskowska M, Głowinkowska I, Kowalczuk K, Lewkowicz R. Influence of night vision goggles with white and green phosphor screens on selected parameters of the eye and fatigue. Ergonomics. 2022; 65, 999–1014. https://doi.org/10.1080/00140139.2021.2008019
 3. Biernacki MP, Lewkowicz R. How do older drivers perceive visual information under increasing cognitive load? Significance of personality on-road safety. Accid. Anal. Prev. 2021; 157, 106186. https://doi.org/10.1016/J.AAP.2021.106186
 4. Biernacki MP, Lewkowicz R. Evidence for the role of personality in the cognitive performance of older male drivers. Transp. Res. Part F Traffic Psychol. Behav. 2020; 69, 385–400. https://doi.org/10.1016/J.TRF.2020.02.005
 5. Lewkowicz R, Biernacki MP. A survey of spatial disorientation incidence in polish military pilots. Int J Occup Med Environ Health. 2020;33(6):791-810. https://doi.org/10.13075/ijomeh.1896.01621
 6. Lewkowicz R, Bałaj B, Francuz P. Susceptibility to flight simulator-induced spatial disorientation in pilots and non-pilots. Int J Aerosp Psychol, 2020;30(1–2):25–37. https://doi.org/10.1080/24721840.2019.1696680
 7. Lewkowicz R, A centrifuge-based flight simulator: optimization of a baseline acceleration profile based on the motion sickness incidence. Acta Astronautica, 2019;164:23-33. https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2019.07.007
 8. Lewkowicz R, Stróżak P, Bałaj B, Francuz P.  Auditory verbal working memory load effects on a simulator-induced spatial disorientation event. Aerosp Med Hum Perform, 2019;90(6):531-539. https://doi.org/10.3357/AMHP.5277.2019
 9. Lewkowicz R, Kowaleczko G. Kinematic issues of a spatial disorientation simulator. Mechanism and Machine Theory, 2019;138:169–18. https://doi.org/10.1016/j.mechmachtheory.2019.04.003
 10. Lewkowicz R, Kowaleczko G. An inverse kinematic model of the human training centrifuge motion simulator. J Theor Appl Mech 2019;57(1):99–113. https://doi.org/10.15632/jtam-pl.57.1.99
 11. Lewkowicz R, Stróżak P, Bałaj B, Francuz P, Augustynowicz P. Selective auditory attention and spatial disorientation cues effect on flight performance. Aerosp Med Hum Perform 2018;89(11):976–984. https://doi.org/10.3357/AMHP.5153.2018
 12. Lewkowicz R, Fudali-Czyż A, Bałaj B, Francuz P. Change detection flicker task effects on simulator-induced spatial disorientation events. Aerosp Med Hum Perform 2018;89(10):863–872. https://doi.org/10.3357/AMHP.5042.2018
 13. Bałaj B, Lewkowicz R, Francuz P, Augustynowicz P, Fudali-Czyż A, Stróżak P, Truszczyński O. Spatial disorientation cue effects on gaze behaviour in pilots and non-pilots. Cogn Technol Work, 2018. https://doi.org/10.1007/s10111-018-0534-7
 14. Stróżak P, Francuz P, Lewkowicz R, Augustynowicz P, Fudali-Czyż A, Bałaj B, Truszczyński O. Selective attention and working memory under spatial disorientation in a flight simulator. Int J Aerosp Psychol, 2018;28(1-2):31–45. https://doi.org/10.1080/24721840.2018.1486195

     

Go to top