XII WIMLowskie Spotkanie Naukowe

20 maja 2015 r. odbędzie się XII WIMLowskie Spotkanie Naukowe poświęcone zaburzeniom snu, które poprowadzi dr hab. n. med. Adam Wichniak, Zastępca Kierownika III Kliniki Psychiatrycznej i Ośrodka Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

XII WIMLowskie Spotkanie Naukowe odbędzie się 20 maja (środa) 2015 r. o godz.13.00 w sali Collegium Aeronauticum im. Stanisława Barańskiego Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej.

W czasie seminarium dr hab. n. med. Adam Wichniak omówi:

  • klasyfikację i podstawowe zasady diagnozowania zaburzeń snu
  • metody leczenia zaburzeń snu
  • zaburzenia snu wśród personelu latającego

Dr hab. n. med. Adam Wichniak od ponad piętnastu lat zajmuje się badaniami nad snem oraz leczeniem zaburzeń snu. W 1998 r. ukończył kurs medycyny snu Europejskiego Towarzystwa Badań nad Snem. Następnie przez 18 miesięcy pracował w Ośrodku Medycyny Snu Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Uniwersytetu w Ratyzbonie, a w latach 2001-2003 jako stypendysta Max Planck Society w Instytucie Psychiatrii Maxa Plancka w Monachium.

Od 2003 jest pracownikiem III Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Od uzyskania habilitacji pełni funkcję Zastępcy Kierownika Kliniki. Jest również przewodniczącym Sekcji Psychiatrii Biologicznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem i Narodowej Fundacji Snu.

XII WIMLowskie Spotkanie Naukowe jest ostatnim seminarium organizowanym przed okresem wakacyjnym.

     

Go to top