Posiedzenie Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej - czerwiec

Relacja z posiedzenia Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie z dnia 3 czerwca 2015 r.

Na wstępie obrad prof. dr hab. n. med. Edward Stanowski wygłosił mowę upamiętniającą zmarłego prof. dr hab. n. med. Aleksandra Badowskiego, kierownika Kliniki Chirurgicznej WIML w latach 1991-1996 oraz członka Rady Naukowej WIML.

Podczas pierwszej części posiedzenia podjęto uchwały dotyczące:

  • opiniowania kwalifikacji pracowników WIML w związku z ich mianowaniem na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego;
  • opiniowania Regulaminu Organizacyjnego WIML w związku z powołaniem Ośrodka Medycyny i Psychologii Kosmicznej.

Członkowie Rady Naukowej zapoznali się także z uwarunkowaniami prawnymi dotyczącymi opiniowania dzierżawy poszczególnych składowych WIML.

W drugiej części obrad Rady Naukowej WIML dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej w związku z nadaniem Pracowni Niedotlenienia Wysokościowego i Medycyny Hiperbarycznej imienia prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Jethona, komendanta WIML w latach 1967-1970.

fot. Janusz Ośko

     

Go to top