Nowa inwestycja - blok operacyjny Kliniki Okulistycznej

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczeń I piętra w budynku nr 1 na potrzeby bloku operacyjnego” (nr 91735) dofinansowane z budżetu państwa w ramach Planu Inwestycji Budowlanych Sił Zbrojnych RP w latach 2021-2035.

Projekt zakłada zmianę układu istniejącej powierzchni pierwszego piętra w budynku nr 1 (szpital) części C na potrzeby bloku operacyjnego Kliniki Okulistycznej z dwiema salami operacyjnymi, salą wybudzenia oraz pomieszczeniami wymaganymi dla tego rodzaju obiektu. 

Zgodnie z obowiązującymi standardami zostaną wykonane sale operacyjne i pomieszczenia towarzyszące, socjalne, gospodarcze oraz ciągi komunikacyjne. Wymieniona zostanie również instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji obsługująca zarówno część medyczną, jak i kuchnię znajdującą się na parterze. Ważny podkreślenia jest fakt, że pozostałe instalacje, takie jak wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, teletechniczna i elektryczna, gazów medycznych zostaną dostosowane do aktualnie obowiązujących norm. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje także pierwsze wyposażenie socjalne oraz medyczne takie jak lampy operacyjne, kolumny anestezjologiczne itd.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 6.969.800,00 zł brutto w tym 5.500.000,00 zł pochodzi z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej

Planowany termin zakończenia prac budowlanych to październik bieżącego roku.

     

Go to top