Ośrodek Naukowo-Badawczy

 

Kierownik Ośrodka: dr hab. inż. Łukasz Dziuda, prof WIML
Kontakt: tel. 261 852 621, e-mail: ldziuda@wiml.waw.pl

W Ośrodku Naukowo-Badawczym (ONB) prowadzone są badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe, a także szkolenia i treningi personelu lotniczego.

Różnorodność realizowanych zadań jest możliwa dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze specjalistów reprezentujących różne dyscypliny naukowe, w tym medycynę i nauki pokrewne, psychologię, a także inżynierię i informatykę biomedyczną. ONB jest wyposażony w unikalną aparaturę badawczą, taką jak wirówka przeciążeniowa – symulator lotniczy, komory ciśnieniowe i klimatyczne oraz inne symulatory.

W strukturze Ośrodka Naukowo-Badawczego znajdują się:

  • Zakład Badań Symulatorowych, Szkolenia i Treningu Lotniczo-Lekarskiego
  • Zakład Pomiarów Psychofizjologicznych i Badań Czynnika Ludzkiego
  • Zakład Psychologii Lotniczej
  • Pracownia Dietetyki i Leczenia Otyłości
  • Pion Organizacji Nauki

Ośrodek Naukowo-Badawczy współpracuje z Ośrodkiem Klinicznym WIML, Środowiskową Pracownią Nowych Zastosowań Diagnostycznych Jądrowego Rezonansu Magnetycznego (CNS Lab), a także Centrum Medycyny Lotniczej w zakresie realizowanych badań i prac naukowych.

     

Go to top