Pilot czy obsługa naziemna? – badania do OLL i LAW w WIML

 

Każdego roku wielu młodych ludzi stoi przed wyborem właściwej dla siebie ścieżki rozwoju. Ci, którzy swoją przyszłość wiążą z lotnictwem wojskowym, muszą przejść szereg kwalifikacyjnych badań lotniczo-lekarskich, uprawniających ich do podjęcia nauki w Ogólnokształcącym Liceum Lotniczym (OLL) oraz Lotniczej Akademii Wojskowej (LAW) w Dęblinie. Takie specjalistyczne badania są corocznie przeprowadzane w  Ośrodku Badań Orzecznictwa Lotniczo-Lekarskiego i Medycyny Pracy (OBOLLiMP) Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej. Badania kandydatów do OLL trwają trzy dni robocze i obejmują m.in. badania lekarskie, badania psychologiczne, badania laboratoryjne i inne.

Kandydaci do LAW, przed przystąpieniem do badań lotniczo-lekarskich, które zazwyczaj trwają pięć dni roboczych, muszą uzyskać pozytywne orzeczenie wydane przez Rejonową Wojskową Komisję Lotniczo-Lekarską o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Finalnym testem jest badanie w wirówce przeciążeniowej.

Kandydatów do Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego oraz Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej, gdzie znajdują się przydatne informacje na temat kwalifikacyjnych badań lotniczo-lekarskich prowadzonych w WIML:

http://www.wiml.waw.pl/pl/kandydaci-do-ogolnoksztalcacego-liceum-lotniczego

http://www.wiml.waw.pl/pl/kandydaci-do-LAW

ISz, WIML
fot. ISZ, WIML

     

Go to top