POIS - poinformuj o potencjalnych nadużyciach

Mechanizm sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych przy realizacji projektu nr POIS.01.03.01-00-0059/17-00 z dn. 28.11.2019

 „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie”

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie”  (Umowa o dofinansowanie Nr POIS.01.03.01-00-0059/17-00 z dn. 28.11.2019 r.) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, poddziałanie 1.3.1 i wynikającym z niej obowiązkiem upublicznia informacji o funkcjonowaniu mechanizmu sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych przy realizacji projektu (par 4 pkt 18 i 19), Dyrekcja Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie informuje, że o wyżej wskazanych nieprawidłowościach i nadużyciach można powiadamiać poprzez:

     

Go to top