Posiedzenie Rady Naukowej WIML - czerwiec 2022 r.

W dniu 29 czerwca br. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w trybie on-line.

Ostatnie przed wakacjami posiedzenie było poświęcone bieżącym sprawom naukowym Instytutu. Członkowie Rady podjęli uchwały w sprawie nadania lek. Karolinie Piskadło-Zborowskiej stopnia doktora nauk medycznych oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej pt. „Ocena wpływu polimorfizmu w receptorach smaku gorzkiego i węchu na predykcje do rozwoju przewlekłego zapalenia zatok przynosowych”.

Pani Doktor serdecznie gratulujemy, natomiast osoby zainteresowane tematyką podjętą w pracy doktorskiej zachęcamy do odwiedzenia Biblioteki WIML, gdzie jest dostępna pełna treść rozprawy.

Podczas posiedzenia Główna Księgowa WIML przedstawiła informację dotyczącą wyniku finansowego Instytutu za rok 2021, a także korektę planu finansowego na rok bieżący, która została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Rady.

Następne posiedzenie Rady Naukowej zostało zaplanowane na dzień 28 września 2022 r.

PB, WIML
fot. ISz, WIML

     

Go to top