Posiedzenie Rady Naukowej WIML – wrzesień 2022 r.

W dniu 28 września br. odbyło się pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w trybie on-line.

Podczas pierwszej części posiedzenia Zastępca Dyrektora WIML ds. Naukowych – Członek Komisji Rady Naukowej WIML ds. Rozwoju Kadry Naukowej (Komisja RKN) przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Komisji w dniu 14 września 2022 r.

Komisja RKN przedłożyła Radzie Naukowej WIML propozycję minimalnych wymagań dotyczących zbioru opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych (cyklu publikacji), który może stanowić rozprawę doktorską zgodnie z art. 187 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Podczas drugiej części posiedzenia Członkowie Rady zostali poinformowani o głosowaniu elektronicznym w bieżących sprawach związanych z działalnością naukową Rady w dniach 28-29 września br.

Następne posiedzenie Rady Naukowej zostało zaplanowane na dzień 7 grudnia 2022 r.

PB, WIML
fot. PB, WIML

     

Go to top