Prace opublikowane w wydawnictwach naukowych w 2020

A. Publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujące się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

 1. Berent D, Szymańska B, Kulczycka-Wojdala D, Macander M, Pawłowska Z, Wojnar M. The role of childhood adversities, FKBP5, BDNF, NRN1, and generalized self-efficacy in suicide attempts in alcohol-dependent patients. Pharmacological Reports. 2020;  72(3):730-743. doi: 10.1007/s43440-020-00080-8.
 2. Biernacki MP, Lewkowicz R. Evidence for the role of personality in the cognitive performance of older male drivers. Transportation Research Part F - Traffic Psychology and Behaviour. 2020; 69:385-400. doi: 10.1016/j.trf.2020.02.005.
 3. Gaździńska A, Mojkowska A, Zieliński P, Gaździński SP. Changes in resting metabolic rate and body composition due to intragastric balloon therapy. Surgery for Obesity and Related Diseases. 2020; 16(1): 34-39. doi: 10.1016/j.soard.2019.10.011.
 4. Gaździńska AP, Mojkowska A, Janewicz M, Binder M, Zieliński P, Gaździński SP. Real Life Changes in Physical Activity Due to Intragastric Balloon Therapy and Their Relationship to Improving Cognitive Functions: Preliminary Findings. Obesity Surgery. 2020; 30(7):2821-2825. doi: 10.1007/s11695-020-04440-4.
 5. Królicki L, Kunikowska J, Bruchertseifer F, Koziara H, Królicki B, Jakuciński M, Pawlak D, Rola R, Morgenstern A, Rosiak E, Merlo A. 225Ac- and 213Bi-Substance P Analogues for Glioma Therapy. Seminars in Nuclear Medicine. 2020; 50(2):141-151. doi: 10.1053/j.semnuclmed.2019.11.004.
 6. Lewkowicz R, Bałaj B, Francuz P. Susceptibility to Flight Simulator-Induced Spatial Disorientation in Pilots and Non-Pilots. International Journal of Aerospace Psychology. 2020; 30(1-2):25-37. doi:10.1080/24721840.2019.1696680.
 7. Lewkowicz R, Biernacki MP. A survey of spatial disorientation incidence in polish military pilots. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 2020;33(6):791-810. doi: 10.13075/ijomeh.1896.01621.
 8. Maluchnik M, Ryglewicz D, Sienkiewicz-Jarosz H, Kobayashi A, Barcikowska-Kotowicz M, Więckowska B, Karaszewski B, Niewada M. Differences in acute ischaemic stroke care in Poland: analysis of claims database of National Health Fund in 2017. Neurologia i Neurochirurgia Polska. 2020; 54(5): 449-455. doi: 10.5603/PJNNS.a2020.0066.
 9. Miarka M, Gibiński K, Kotulski M, Zając K, Chmielewska M, Wardeńska B, Pacho R, Raszeja-Wyszomirska J. Liver volume: a point of no return in liver transplantation? Polish Archives of Internal Medicine. 2020;  130(7-8):622-628. doi: 10.20452/pamw.15441.

 B. Publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu IF, znajdujące się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

 1. Abakumow M, Kowalczuk K. Adaptation of wuk-90 high altitude pressure suits for rehabilitation purposes. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2020; 26(1): 42-48. doi: 10.13174/pjambp.27.03.2023.05.
 2. Biernacki M. Simulator sickness and its relationship to oculomotor activity – comparisons of a fixed-base vs. full-motion simulator. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2020; 26(3): 12-17. doi: 10.13174/pjambp.24.04.2023.02.
 3. Dec S. Assessment of brain bioelectrical activity in clinically healthy flight personnel and flight training candidates following covid-19 infection. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2020; 26(3): 18-24. doi: 10.13174/pjambp.24.04.2023.03.
 4. Gaździńska A, Jagielski P, Gałązkowski R. Assessment of physical activity of members of the helicopter emergency medical service (HEMS). Emerg Med Serv, 2020; 7(2): 91-98. doi: 10.36740/EmeMS202002103.
 5. Gaździńska A, Jagielski P, Turczyńska M, Bertrandt J, Gaździński S. Relationship of the nutritional status and handgrip strength in military flying medical personnel. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2020; 26(4): 5-12. doi: 10.13174/pjambp. 16.11.2022.01.
 6. Kaczmarek I, Wasyluk J, Jędrzejewska I, Myślińska M, Prost ME. Efekty wszczepienia implantów iris-claw do komory tylnej w oczach bezsoczewkowych z niestabilną torebką – retrospektywne badanie obserwacyjne. OphthaTehrapy. Terapie w okulistyce. 2020; 7(1):51-58. doi: 10.24292/01.OT.310320.08.
 7. Kołodziej M, Kowalczuk K, Majkowski A, Tarnowski P, Gaździński S, Rak R. Analysis of artefacts in EEG signal registered during anti-G straining maneuvers. Przegląd Elektrotechniczny. 2020; 96(1):124-128. doi:10.15199/48.2020.01.27.
 8. Lewkowicz R. The incidence of simulator sickness in pilots and non-pilots exposed to spatial disorientation events in the gyro-ipt simulator. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2020; 26(4): 13-25. doi: 10.13174/pjambp.17.05.2023.02.
 9. Paczwa K, Gołębiewska J. Optical coherence tomography and optical coherence tomography angiography in ophthalmology. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2020; 26(4): 45-54. doi: 10.13174/pjambp.17.05.2023.05.
 10. Pietrzyk M, Kowalczuk K, Janewicz M, Zawadzka-Bartczak E, Kopka L. Air force experience influences a pilot’s visual perception: preliminary results. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2020; 26(1): 35-41. doi: 10.13174/pjambp.27.03.2023.04.
 11. Piotrowski M, Dereń M. Towards the development of a patient monitoring system: review of available solutions and assumptions for building a functionally optimal system. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2020; 26(1): 26-34. doi: 10.13174/pjambp.27.03.2023.03.
 12. Prost M. Operacja zaćmy u dzieci – wskazania do operacji, techniki zabiegu i postępowanie pooperacyjne. OphthaTherapy. Terapie w okulistyce. 2020; 7(4):326-332. doi: 10.24292/01.OT.311220.9.
 13. Prost M. Prof. dr hab. n. med. Ariadna Gierek-Łapińska (1938–2020). Życie poświęcone okulistyce. OphthaTherapy. Terapie w okulistyce. 2020; 7(4):361-362. doi: 10.24292/01.OT.311220.Z.
 14. Prost ME. Koronawirus a narząd wzroku. Możliwości zakażenia, objawy kliniczne i profilaktyka w gabinecie okulistycznym. OphthaTherapy. Terapie w okulistyce. 2020; 7(1):5-9. doi: 10.24292/01.OT.310320.01.
 15. Rerych M, Paczwa K, Różycki R, Gołębiewska J. Usefulness of adaptive optics imaging in ophthalmology. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2020; 26(3): 25-30. doi: 10.13174/pjambp.24.04.2023.04.
 16. Szabelska P, Mędrzycka J, Różycki R, Gołębiewska J. Modern diagnostic possibilities for the assessment of posterior eye diseases with ultra-widefield imaging. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2020; 26(2): 17-24. doi: 10.13174/pjambp.30.03.2023.03.
 17. Tomaszewski D , Bałkota M , Rybicki Z , Waśko M. Stable intraoperative pulse oximetry values do not protect against a decrease in regional cerebral oxygen saturation in patients undergoing primary hip arthroplasty. a pilot study. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2020; 26(2): 5-10. doi: 10.13174/pjambp.30.03.2023.01.
 18. Wasyluk J, Kaczmarek I, Myślińska M, Dubisz M. Optyka adaptywna – nowa technologia w diagnostyce obrazowej. OphthaTehrapy. Terapie w okulistyce. 2020; 7(1):10-16. doi: 10.24292/01.OT.310320.02.
 19. Wasyluk J. Diagnostyka i terapia jaskry barwnikowej – aktualny stan wiedzy. Okulistyka po Dyplomie. 2020; 1:5-11.
 20. Wojdas A, Płusa T. Cytokines in the pathogenesis of chronic rhinosinusitis. International Review of Medical Practice. 2020; 26(1):18-22.
 21. Wojdas A, Stablewski R, Zgnilec E. Influence of plastic surgery of the inferior turbinate on the patency of the eustachian tube. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2020; 26(3): 5-11. doi: 10.13174/pjambp.24.04.2023.01.
 22. Wojdas A, Stablewski R. Own experiences in the application of intraoperative 3d spatial imaging in the endoscopic surgery of the paranasal sinuses. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2020; 26(2): 11-16. doi: 10.13174/pjambp.30.03.2023.02.
 23. Wojdas A. Effect of inflammatory factors in the pathogenesis of chronic rhinosinusitis. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2020; 26(4): 37-44. doi: 10.13174/pjambp.17.05.2023.04.
 24. Wojdas A. Stężenia immunoglobulin u chorych na przewlekłe zapalenie jamy nosowej i zatok przynosowych. International Review of Medical Practice. 2020; 26(2):84-90.
 25. Zawadzka-Bartczak E, Bartczak-Szermer D. Autonomic dysfunction in extreme obesity. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2020; 26(1): 5-13. doi: 10.13174/pjambp.27.03.2023.01.
 26. Zawadzka-Bartczak E, Kopka L, Kowalczuk K, Krej M. Development of a new method for assessing the heart rate increase during tests in human carrying centrifuge. Polski Merkuriusz Lekarski. 2020; 48(288): 383-386. 
 27. Zawadzka-Bartczak E, Kopka L, Warczyńska A, Kopka M. Potrzeby diagnozowania a możliwości prognozowania w chorobach kręgosłupa u kandydatów do służby na samolotach wysokomanewrowych. International Review of Medical Practice. 2020; 26(1): 036-041.
 28. Zieliński P. Predictive validity of the psychological assessment of adolescents planning to start aviation training. preliminary study. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2020; 26(2): 25-33. doi: 10.13174/pjambp.30.03.2023.04.

C. Publikacje w czasopismach naukowych nieujętych w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

 1. Rejdak K, Rola R, Mazurkiewicz-Bełdzińska M, Halczuk I, Błaszczyk B, Rysz A, Sienkiewicz-Jarosz H, Ryglewicz D.  Diagnostyka i leczenie padaczki - wytyczne Sekcji Padaczki Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Polski Przegląd Neurologiczny. 2020; 16(3):129-144.

D. Monografie naukowe

 1. Anyżewska A, Bertrandt J, Gaździńska A, Kłos A, Lepionka T, Lewicka A, Łakomy R, Maculewicz E, Marszałkowska-Jakubik J, Szarska E, Tomczak A. Normy żywienia dla żołnierzy Sił Zbrojnych RP oraz funkcjonariuszy Służb Mundurowych (Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych, Wojsk Specjalnych, Straży Granicznej i Policji): uwzględniające specyfikę i charakter służby, stanowiące podstawę planowania i realizacji żywienia w warunkach garnizonowych i poligonowych. Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2020.
 2. Jędrys R, Breszka M, Kowalczuk K. Kondycyjno-sprawnościowe przygotowanie do lotów. Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej. Dęblin 2020.
 3. Prost M, Oleszczyńska-Prost E, Zieliński T. Choroby oczu – zastosowanie telemedycyny w podstawowej opiece zdrowotnej. Poradnik dla specjalistów medycyny rodzinnej, pediatrii, chorób wewnętrznych i innych udzielających świadczeń w POZ. Wyd. Medical Education. Warszawa 2020.

E. Rozdziały w monografiach naukowych

 1. Lewkowicz R. Dochodzenie w sprawie wypadku lotniczego z zastosowaniem dynamicznego symulatora lotu. W: Sibilski K. (red.): Mechanika w Lotnictwie ML-XIX. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa 2020; pp. 131–151. doi: 10.15632/ML2020/131-151.
 2. Lewkowicz R. Ocena bodźców ruchowych odpowiedzialnych za występowanie choroby symulatorowej. W: Sibilski, K. (red.): Mechanika w Lotnictwie ML-XIX. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa 2020; pp. 153–164. doi: 10.15632/ML2020/153-164.
 3. Michalak M, Pacho R. Diagnostyka przerzutów nowotworowych do wątroby za pomocą tomografii komputerowej. W: Krawczyk M, Nyckowski P. (red.): Przerzuty nowotworowe do wątroby. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.
 4. Ryglewicz D. Przemijające zaburzenia krążenia mózgowego (TIA). W: Jędrzejczak J, Majkowska-Zwolińska B. (red.): Padaczka u osób starszych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.
 5. Ryglewicz D. Udar mózgu – definicja i epidemiologia. W: Sienkiewicz-Jarosz H. (red.): Udar mózgu – kompendium dla praktyka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.
 6. Zawadzka-Bartczak. E, Kopka L, Madeyski M. Ratownictwo lotniskowe na lotniskach wojskowych w kraju i na świecie. W: Rurak A. (red.): Bezpieczeństwo powietrzne. Cz. 5. Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej, Dęblin 2020.

 

     

Go to top