Prace opublikowane w wydawnictwach naukowych w 2022

 

A. Publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujące się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN)

 1. Bartosiak K, Janik MR, Walędziak M, Paśnik K, Kwiatkowski A. Effect of Significant Postoperative Complications on Decision Regret After Laparoscopic Sleeve Gastrectomy: a Case-Control Study. Obesity Surgery. 2022; 32(8):2591-2597. doi: 10.1007/s11695-022-06113-w.
 2. Berent D, Skoneczny M, Macander M, Wojnar M. The association among health behaviors, shift work and chronic morbidity: A cross-sectional study on nurses working in full-time positions. Journal of Public Health Research. 2022; 11(1): 2099. doi: 10.4081/jphr.2021.2099.
 3. Bertrandt J, Anyżewska A, Łakomy R, Lepionka T, Szarska E, Tomczak A, Gaździńska A, Bertrandt-Tomaszewska K, Kłos K, Maculewicz E. Assessment of Energy Expenditure of Police Officers Trained in Polish Police Schools and Police Training Centers. International Journal of Environmental Research and Public Heath. 2022; 19(11):6828. doi: 10.3390/ijerph19116828.
 4. Clapp B, Janik MR, El Badaoui J, Dodoo C, Portela R, Kellogg T, Ghanem OM. Five-Year Analysis of the MBSAQIP Database: Are We Getting Better? Journal of the American College of Surgeons. 2022; 234(6):1211-1220. doi: 10.1097/XCS.0000000000000177.
 5. Crewther BT, Kasprzycka W, Cook CJ, Rola R. Impact of one HF-rTMS session over the DLPFC and motor cortex on acute hormone dynamics and emotional state in healthy adults: a sham-controlled pilot study. Neurological Sciences. 2022; 43(1): 651-659. doi: 10.1007/s10072-021-05335-7.
 6. Fudali-Czyż A, Lewkowicz R, Francuz P, Stróżak P, Augustynowicz P, Truszczyński O, Bałaj B. An Attentive Blank Stare Under Simulator-induced Spatial Disorientation Events. Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society. First published online May 14, 2022. doi: 10.1177/00187208221093827.
 7. Gajda E, Krzowski Ł, Kowalczuk K, Pabin A, Maculewicz E. Influence of mosquito-borne biological agents on health risks among soldiers and military personnel. Annals and Agricultural and Environmental Medicine. 2022; online first. doi: 10.26444/aaem/155003.
 8. Gaździńska A, Jagielski P, Turczyńska M, Dziuda Ł, Gaździński S. Assessment of risk factors for development of overweight and obesity among soldiers of Polish Armed Forces participating in the National Health Programme 2016-2020. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022; 19(5):3069. doi: 10.3390/ijerph19053069.
 9. Guzek A, Rybicki Z, Woźniak-Kosek A, Tomaszewski D. Bloodstream Infections in the Intensive Care Unit: a Single-Center Retrospective Bacteriological Analysis Between 2007 and 2019. Polish Journal of Microbiology. 2022; 71(2): 263-277. doi: 10.33073/pjm-2022-025. 
 10. Guzek A, Rybicki Z, Woźniak-Kosek A, Tomaszewski D. The Clinical Manifestation of SARS-CoV-2 in Critically Ill Patients with Klebsiella pneumoniae NDM Hospitalized in the ICU of a Modular Hospital during the Third Wave of the Pandemic in Poland—An Observational Cohort Study. Diagnostics. 2022; 12(5): 1118. doi: 10.3390/diagnostics12051118. 
 11. Jagielski P, Wnęk D, Łuszczki E, Bolesławska I, Micek A, Kozioł-Kozakowska A, Pióreczka B, Koczur K, Jankowska K, Gaździńska A, Turczyńska M, Kawalec P. Proposition of a New POLA Index to Assess the Immunomodulatory Properties of the Diet and Its Relationship with the Gut Microbiota, Using the Example of the Incidence of COVID-19 in a Group of People without Comorbidities. Nutrients 2022; 14(20): 4227. doi: 10.3390/nu14204227.
 12. Janik M, Ibikunle C, Khan A, Aryaie A. IBCOx-17 Safety of Single Stage Revision Laparoscopic Sleeve Gastrectomy Compared to Laparoscopic Roux-Y Gastric Bypass After Failed Gastric Banding. British Journal of Surgery. 2022; 109(Supplement 8): znac402.010. doi: 10.1093/bjs/znac402.010.
 13. Janik MR, Clapp B, Sroczyński P, Ghanem O. The effect of bariatric surgery on reducing the risk of colorectal cancer: a meta-analysis of 3,233,044 patients.  Surgery for Obesity and Related Diseases. Available online 12 October 2022. doi: 10.1016/j.soard.2022.10.003.
 14. Jermakow N, Maluchnik M, Sienkiewicz-Jarosz H, Karaszewski B, Wierzchowska-Cioch E, Ryglewicz D. Trends of stroke hospitalisation and fatality rates in young vs. elderly people in Poland during 2010-2019 decade. Neurol. Neurochir. Pol. 2022; 56(5): 417-427. doi: 10.5603/PJNNS.a2022.0055.
 15. Kasprzycka W, Naurecka ML, Sierakowski BM, Putko P, Mierczyk Z, Chabik G, Dec S, Gaździński S, Rola R. Recognition and Processing of Visual Information after Neuronavigated Transcranial Magnetic Stimulation Session. Brain Sciences. 2022; 12(9): 1241. doi: 10.3390/brainsci12091241.
 16. Lepionka T, Anyżewska A, Maculewicz E, Kłos K, Łakomy R, Szarska E, Tomczak A, Gaździńska A, Skuza K, Bertrandt J. Assessment of the Body Composition and Bone Calcification of Students of Police Schools and Police Training Centers in Poland—A Cross-Sectional Study. International Journal of Environmental Research and Public Heath. 2022; 19(12): 7161. doi: 10.3390/ijerph19127161.
 17. Machcińska M, Kierasińska M, Michniowska M, Maruszewska-Cheruiyot M, Szewczak L, Rola R, Karlińska A, Stear M, Donskow-Łysoniewska K. Reduced Expression of PD-1 in Circulating CD4+ and CD8+ Tregs Is an Early Feature of RRMS. International Journal of Molecular Sciences. 2022; 23(6): 3185. doi: 10.3390/ijms23063185.
 18. Maculewicz E, Pabin A, Kowalczuk K, Dziuda Ł, Białek A. Endogenous Risk Factors of Cardiovascular Diseases (CVD's) in Military Professionals with a Special Emphasis on Military Pilots. Journal of Clinical Medicine. 2022;11(15): 4314. doi: 10.3390/jcm11154314.
 19. Mastalerz A, Maruszyńska I, Kowalczuk K, Garbacz A, Maculewicz E. Pain in the Cervical and Lumbar Spine as a Result of High G-Force Values in Military pilots-A Systematic Review and Meta-Analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022; 19(20): 13413. doi: 10.3390/ijerph192013413.
 20. Nowocin D, Popiel A, Zieliński P, Zawadzki B. Changes in temperament traits associated with remission of PTSD symptoms after pharmacology, psychotherapy and combined treatment in a sample of participants in motor vehicle accidents. Personality and Individual Differences. 2022; 189: 111493. doi: 10.1016/j.paid.2021.111493.
 21. O'Donnell MJ, McQueen MJ, Sniderman A, Pare G, Wang X, Hankey GJ, Ryglewicz D, et al. Association of Lipids, Lipoproteins, and Apolipoproteins with Stroke Subtypes in an International Case Control Study (INTERSTROKE). Journal of Stroke. 2022; 24(2): 224-235. doi: 10.5853/jos.2021.02152.
 22. Stasiak K, Zyskowska M, Głowinkowska I, Kowalczuk K, Lewkowicz R. Influence of night vision goggles with white and green phosphor screens on selected parameters of the eye and fatigue. Ergonomics. 2022; 65(7): 999-1014. doi: 10.1080/00140139.2021.2008019.
 23. Tomczak A, Anyżewska A, Bertrandt J, Lepionka T, Kruszewski A, Gaździńska A. Assessment of the Level of Physical Activity and Body Mass Index of Soldiers of the Polish Air Force. International Journal of Environmental Research and Public Heath. 2022; 19(14): 8392. doi: 10.3390/ijerph19148392.

B. Publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu IF, znajdujące się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN)

 1. Rejdak K, Mazurkiewicz-Bełdzińska M, Błaszczyk B, Halczuk I, Rysz A, Rola R, Sienkiewicz-Jarosz H, Ryglewicz D. Diagnostyka i leczenie padaczki - wytyczne Sekcji Padaczki Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Pol. Prz. Neurol. 2022; 18 (4): 201-219.

C. Monografie naukowe

 1. Kaczmarek M, Bedyńska S, Błaszczak A, Campfield D, Kaczan R, Kochańska M, Knopik T, Krasowicz-Kupis G, Krejtz I, Krejtz K, Łuniewska-Etenkowska M, Orylska A, Papuda-Dolińska B, Rycielski P, Rydzewska K, Sędek G, Sobolewski A, Wiejak K, Zieliński P. Kompleksowa Analiza Procesów Poznawczych. Bateria testów komputerowych KAPP_A dla dzieci i młodzieży w wieku 5-25 lat. Część 2: Własności psychometryczne, stosowanie i interpretacja wyników. Instytut Badań Edukacyjnych. Warszawa 2022.
 2. Knopik T, Krasowicz-Kupis G, Błaszczak A,  Kochańska M, Łuniewska-Etenkowska M, Papuda-Dolińska BM, Wiejak K, Zieliński P, Kaczmarek M, Sędek G. Kompleksowa Analiza Procesów Poznawczych. Bateria testów komputerowych KAPP_A i kwestionariuszy KAPP_S dla dzieci i młodzieży z: ponadprzeciętnym potencjałem poznawczym, dysleksją, ADHD. Instytut Badań Edukacyjnych. Warszawa 2022.
 3. Krasowicz-Kupis G, Błaszczak A, Kochańska M, Knopik T, Łuniewska-Etenkowska M, Papuda-Dolińska BM, Wiejak K,  Zieliński P, Kaczmarek M, Sędek G. Kompleksowa Analiza Procesów Poznawczych. Bateria testów komputerowych KAPP_A i kwestionariuszy KAPP_S dla dzieci i młodzieży z zaburzeniem komunikacji językowej i z doświadczeniem migracji. Instytut Badań Edukacyjnych. Warszawa 2022.
 4. Krasowicz-Kupis G, Wiejak K, Bedyńska S, Błaszczak A, Kaczan R, Kaczmarek M, Kochańska M, Knopik T, Krejtz I, Łuniewska-Etenkowska M, Orylska A, Papuda-Dolińska B, Rycielski P, Rydzewska K, Sędek G, Smoczyńska M, Zieliński P. Kompleksowa Analiza Procesów Poznawczych. Bateria diagnostyczna KAPP dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Instytut Badań Edukacyjnych. Warszawa 2022.
 5. Krejtz I, Bedyńska S, Błaszczak A, Campfield D, Kaczan R, Kaczmarek M, Kochańska M, Knopik T, Krasowicz-Kupis G, Łuniewska-Etenkowska M, Orylska A, Papuda-Dolińska B, Rycielski P, Rydzewska K, Sędek G, Smoczyńska M, Wiejak K, Zieliński P. Kompleksowa Analiza Procesów Poznawczych. Bateria testów komputerowych KAPP_A dla dzieci i młodzieży w wieku 5-25 lat. Część 1: Podstawy teoretyczne i opis testów. Instytut Badań Edukacyjnych. Warszawa 2022.
 6. Macander M. Katapultowania nieudane. Przyczyny, profilaktyka. Wydawnictwo ITWL, Warszawa 2022.
 7. Papuda-Dolińska B, Błaszczak A, Kochańska M, Knopik T, Krasowicz-Kupis G, Łuniewska-Etenkowska M, Wiejak K, Zieliński P, Kaczmarek M, Sędek G. Kompleksowa Analiza Procesów Poznawczych. Bateria testów komputerowych KAPP_A i kwestionariuszy KAPP_S dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku oraz dzieci i młodzieży z dysfunkcją słuchu. Instytut Badań Edukacyjnych. Warszawa 2022.
 8. Papuda-Dolińska B, Wiejak K, Błaszczak A, Knopik T, Kochańska M, Krasowicz-Kupis G, Łuniewska-Etenkowska M, Zieliński P, Kaczmarek M, Sędek G. Kompleksowa Analiza Procesów Poznawczych. Bateria testów komputerowych KAPP_A i kwestionariuszy KAPP_S dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Instytut Badań Edukacyjnych. Warszawa 2022.
 9. Papuda-Dolińska B, Wiejak K, Błaszczak A, Kochańska M, Knopik T, Krasowicz-Kupis G, Łuniewska-Etenkowska M, Zieliński P, Kaczmarek M, Sędek G. Kompleksowa Analiza Procesów Poznawczych. Skale dla osób z niepełnosprawnościa intelektualną w stopniu umiarkowanym (KAPP-SNIU), znacznym (KAPP_SNIZ) i głębokim (KAPP_SNIG). Instytut Badań Edukacyjnych. Warszawa 2022.
 10. Wiejak K, Błaszczak A, Kochańska M, Knopik T, Krasowicz-Kupis G, Łuniewska-Etenkowska M, Papuda-Dolińska B, Zieliński P, Kaczmarek M, Sędek G. Kompleksowa Analiza Procesów Poznawczych. Bateria testów komputerowych KAPP_A i kwestionariuszy KAPP_S dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Instytut Badań Edukacyjnych. Warszawa 2022.

D. Rozdziały w monografiach naukowych

 1. Bant A, Kłos K, Kruszewski J, Wieczorek A, Tomaszewski D. Nagła reanimacja u chorego na COVID – opis zdarzenia z początku pandemii. W: Andrzej Chciałowski, Jerzy Kruszewski (red.): COVID-19 i jego powikłania – przypadki kliniczne. PZWL Warszawa 2022.
 2. Gaździńska A. Leczenie dietetyczne otyłości. W: Grabowska I. (red.): Żywienie w praktyce klinicznej, Warszawa: Wydawnictwo Medical Tribiune Polska, 2022.

 

     

Go to top