Pracownia Dietetyki i Leczenia Otyłości

 

Kierownik Pracowni: dr inż. Agata Gaździńska
Kontakt: tel. 261 852 894, kom. 725 88 00 32, e-mail: agazdzinska@wiml.waw.pl
Asystenci: mgr Magdalena Krzyżanowska, tel. 261 852 775, e-mail: mkrzyzanowska@wiml.waw.pl

Cel działania:

Celem funkcjonowania Pracowni Dietetyki i Leczenia Otyłości (PDiLO) jest identyfikacja czynników ryzyka nadwagi i otyłości wśród wojskowego personelu latającego, jak również monitorowanie stanu odżywienia wojskowego personelu latającego.

Do podstawowych zadań PDiLO należą:

 1. Prowadzenie prac naukowych w zakresie medycyny lotniczej, dietetyki, psychodietetyki, fizjologii żywienia oraz fizjologii wysiłku.
 2. Prowadzenie szkoleń specjalistycznych i dydaktyki.
 3. Współudział w prowadzeniu okresowych i okolicznościowych badań orzeczniczych wojskowego personelu latającego oraz personelu naziemnego zabezpieczenia lotów.
 4. Współudział w prowadzeniu badań kwalifikacyjnych dla kandydatów do Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego oraz Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.
 5. Współudział w wykonywaniu badań specjalistycznych w ramach aktualnych potrzeb Sił Powietrznych RP i standardów NATO.
 6. Prowadzenie dietoprofilaktyki oraz dietoterapii pacjentów z Ośrodka Klinicznego.
 7. Prowadzenie doradztwa żywieniowego dla wojskowego personelu latającego.
 8. Prowadzenie promocji zdrowia oraz edukacji zdrowotnej wojskowego personelu latającego oraz podchorążych Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.
 9. Projektowanie i wdrażanie programów profilaktyki zdrowotnej.

Projekty realizowane w Pracowni z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020:

 • Promowanie inicjatyw dotyczących prawidłowego żywienia i podejmowania aktywności fizycznej wśród służb mundurowych
 • Kompleksowe badania sposobu żywienia i stanu odżywienia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy Wojska Polskiego z identyfikacją czynników ryzyka rozwoju otyłości, z oceną aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu w 2017 oraz 2020 roku
 • Przeprowadzenie aktualizacji norm żywienia dla populacji, w tym norm żywienia zbiorowego służb mundurowych, w oparciu o najnowszą wiedzę medyczną oraz badania (lider WIHE)

     

Go to top