Realizacja Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19

Informujemy, że szpital Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, wraz z wieloma innymi szpitalami na terenie Polski został wyznaczony, jako szpital „węzłowy” w Narodowym Programie Szczepień Ochronnych przeciwko COVID-19.

W szpitalach „węzłowych” szczepieni będą, przeciwko COVID-19, pracownicy sektora ochrony zdrowia oraz innych grup priorytetowych, personel medyczny i niemedyczny.

Na stronie gov.pl została opublikowana lista wszystkich szpitali „węzłowych": https://bit.ly/3rk5w2y

W tzw. etapie „0”, Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19, uprawnieni do szczepienia w szpitalach węzłowych są:

  • pracownicy szpitala węzłowego
  • pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych
  • pracownicy domów pomocy społecznej i miejskich ośrodków pomocy społecznej
  • pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki
  • pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych
  • osoby zatrudnione w izbach: lekarskich, pielęgniarek i położnych, aptekarskich oraz diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów
  • personel niemedyczny, czyli administracyjny, pomocniczy (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariusze, stażysci itp.) tych placówek

Szczegóły znajdą Państwo na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia: https://bit.ly/3h69WVI

W celu zgłoszenia Państwa podmiotu, który kwalifikuje się do etapu „0” Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19, uprzejmie proszę o wypełnienie oraz przesłanie plików, tj.: „Listy osób z podmiotów obcych zgłaszających się do szczepienia przeciwko COVID-19 do WIML” (tabela exel w formacie .xls) oraz „Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych” (w formacie .pdf) na adres e-mail: szczepienia.covid19@wiml.waw.pl .

UWAGA: „Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych” wypełnia każda osoba zgłoszona na Państwa liście. Oświadczenie powinno być podpisane oraz przesłane jako skan na wskazany powyżej adres e-mail w formacie (.pdf).”

Wzory formularzy do pobrania:

 

     

Go to top