RODO - Przetwarzanie danych - osoby kontaktujace sie z WIML

  1. Administratorem podanych danych osobowych jest Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, ul. Krasińskiego 54/56, 01-755 Warszawa, telefon: 22 261 852 601, e-mail: wiml@wiml.waw.pl (dalej „Instytut”)
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych są następujące: iod@wiml.waw.pl
  3. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte na wiadomość oraz odpowiednie załatwienie sprawy (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z osobą, która się do zwróciła do WIML) (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
  4. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi.
  5. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie.
  6. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).
  7. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów.
  8. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

     

Go to top