Rozpoczęliśmy szczepienia przeciw COVID-19

 

4 stycznia 2021 r. rozpoczęto w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej szczepienia przeciw COVID-19. Szpital WIML wraz z wieloma innymi placówkami medycznymi na terenie naszego kraju został wyznaczony jako szpital „węzłowy” w Narodowym Programie Szczepień Ochronnych przeciwko COVID-19.

Zgodnie z przygotowanym projektem, przed rozpoczęciem akcji szczepienia populacyjnego Polaków, szpitale węzłowe przeprowadzą szczepienia pracowników sektora ochrony zdrowia, tj. szpitali, przychodni, aptek i pracowników administracyjno-technicznych.

W pierwszej kolejności w WIML szczepieniu został poddany personel medyczny Szpitala. Wśród osób, które zostały już zaszczepione jest Dyrektor Instytutu płk dr n. med. Alicja Trochimiuk oraz Zastępca Dyrektora – Kierownik Ośrodka Klinicznego p.o. dr n. med. Roman Stablewski.

Wojsko Polskie będzie szczepione w I etapie, zaraz po personelu medycznym. W dalszej kolejności szczepieniu zostaną poddani pacjenci z grup priorytetowych, zgodnie z wytycznymi opracowanymi w Narodowym Programie Szczepień.

Szczepienia stanowią ogromną szansę na powrót do zdrowia i normalności oraz są wyrazem odpowiedzialności i dojrzałości społecznej nas wszystkich.

ISz, PB, WIML
fot. ISz, JO, WIML

     

Go to top