dr n. med. Radosław Różycki

 

STANOWISKO: Kierownik Kliniki
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
Klinika Okulistyczna

TELEFON:

SEKRETARIAT

+48 261 852 901

+48 261 852 050

E-MAIL:

ORCID ID

 rrozycki@wiml.waw.pl

https://orcid.org/0000-0001-7040-026X

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

  • chirurgia zaćmy
  • transplantologia rogówki
  • operacje rekonstrukcyjne przedniego odcinka oka
  • chirurgia aparatu ochronnego oka
  • niedrożność dróg łzowych
  • onkologia okulistyczna

PROFIL NAUKOWY:

Dr n. med. Radosław Różycki ukończył studia na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi, staż specjalizacyjny z okulistyki odbył w Klinice Okulistyki Centralnego Szpitala Klinicznego WAM w Warszawie, gdzie przez kolejne lata pracował najpierw jako asystent, a następnie jako adiunkt naukowo-dydaktyczny, pełniąc w latach 2010-2015 funkcję zastępcy Kierownika Kliniki Okulistyki. Pracę doktorską: „Dakrioscyntygrafia w diagnostyce zaburzeń odpływu łez” obronił w roku 2004. Dr Radosław Różycki odbył liczne staże zagraniczne, m. in. w Como (Włochy), Frankfurcie nad Menem (Niemcy), Salzgitter (Niemcy).

Dr Różycki od kilku lat prowadzi w Centrum Edukacji Medycznej w Warszawie kursy z zaawansowanych technik chirurgii okuloplastycznej. Przeprowadzi również kursy dla lekarzy okulistów nt. niedrożności dróg łzowych, chorób powierzchni oka, onkologii okulistycznej i chirurgii zaćmy. Był kierownikiem specjalizacji 7 lekarzy, z których 5 obroniło prace doktorskie. Obecnie jest kierownikiem specjalizacji 2 lekarzy rezydentów w Klinice Okulistycznej WIML.

Dr Różycki jest autorem i współautorem ponad 40 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, współautorem 4 publikacji książkowych oraz ponad 100 doniesień zjazdowych. Bierze czynny udział w okulistycznych konferencjach krajowych i zagranicznych, przedstawiając prace w formie wystąpień, plakatów oraz prowadzi na nich kursy jako wykładowca. Wyniki swoich badań prezentował między innymi na konferencjach w: Abu Zabi, Wiedniu, Barcelonie, Hamburgu, Tallinie i Amsterdamie. Od 10 lat  jest członkiem Amerykańskiej Akademii Okulistycznej. Był uczestnikiem konferencji AAO w Chicago, San Francisco, Nowym Orleanie i Las Vegas. Samodzielnie przeprowadził ponad 30 tysięcy operacji chirurgicznych z zakresu chirurgii zaćmy, aparatu ochronnego oka i rekonstrukcji dróg łzowych oraz 60 przeszczepów rogówki. Jest koordynatorem szeregu badań naukowych prowadzonych w naszym instytucie.

Dr Różycki od 2021 r. wchodzi w skład komitetu naukowego kwartalnika naukowego „Ophtha Therapy. Terapie w okulistyce" z siedzibą Redakcji w Klinice Okulistyki WIML. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz dodatkowo członkiem Sekcji Rogówki, Powierzchni Oka i Soczewek Kontaktowych PTO.

     

Go to top