Seminarium szkoleniowe w WIML - optyka adaptywna

 

 Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej serdecznie zaprasza na seminarium szkoleniowe

pt. „ZASTOSOWANIE BADANIA WZROKU ZA POMOCĄ OPTYKI ADAPTYWNEJ U PERSONELU WOJSKOWEGO”

 

Termin: 16 października 2019 r.                                                    
  23 października 2019 r.
  30 października 2019 r.

Godzina: 9.30 - 11.30

Miejsce: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, ul. Krasińskiego 54/56. Warszawa,

  • 16 i 30 października - sala konferencyjna, budynek 5A
  • 23 października - budynek CNSlab, I p.

Szkolenie jest dostępne dla podmiotów leczniczych dla których organem tworzącym lub nadzorującym jest Minister Obrony Narodowej.

Zajęcia finansowane są z budżetu MON, prowadzone są w ramach programu pozyskania i wdrożenia nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych służących doskonaleniu jakości świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze podległe i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej pod nazwą „GRANT KLINICZNY” ,
W przypadku wolnych miejsc przewidziana jest możliwość uczestniczenia przez osoby cywilne.

Szkolenie jest bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona.

Prosimy o zgłoszenia na adres mailowy do Pani Iwony Knopik iknopik@wiml.waw.pl

Program szkolenia:

  • Okulistyczne badania diagnostyczne za pomocą optyki adaptywnej – podstawy teoretyczne – dr n. med. J. Wasyluk, Prof. dr hab. med. M. Prost
  • Technika badania kamerą optyki adaptywnej i przykłady kliniczne – dr M. Myślińska, dr M. Dubisz
  • Możliwe zastosowania optyki adaptywnej w badaniach wzroku personelu wojskowego różnych rodzajów sił zbrojnych – dr I. Kaczmarek, dr M. Strąk

Informacja o szkoleniu:
W roku 2019 w ramach grantu naukowego MON powstała w Klinice Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej Optyka Pracownia Optyki Adaptywnej. Optyka adaptywna jest obecnie najnowocześniejszą i unikalną technologią obrazowania siatkówki oka, niedostępną za pomocą innych urządzeń optycznych W okulistyce znalazła zastosowanie w badaniach mikrostruktury siatkówki – przede wszystkim komórek fotoreceptorowych, drobnych naczyń krwionośnych i struktury nerwu wzrokowego. Zaletą badania metodą optyki adaptywnej jest niespotykana gdzie indziej ogromna rozdzielczość obrazu, sięgająca 2µm (5 krotnie wyższa, niż przypadku najdokładniejszych wykorzystywanych obecnie w obrazowaniu metod) zapewniając oglądanie, pomiar ilościowy i jakościowy w czasie rzeczywistym pojedynczych komórek fotoreceptorowych, pomiar grubości ściany i średnicy drobnych naczyń krwionośnych siatkówki czy poszczególnych warstw tarczy nerwu wzrokowego.

Doskonale sprawny narząd wzroku jest kluczowy dla pilotów wojskowych i cywilnych, ale także dla innych grup, jak choćby siły specjalne, strzelcy wyborowi, skoczkowie spadochronowi czy operatorzy wojskowych pojazdów specjalistycznych. Zastosowanie niniejszej techniki pozwoli szybko i mierzalnie zapewnić rozpoznanie (i niezbędną dokumentację) w przypadku istnienia ukrytych chorób wrodzonych oraz schorzeń nabytych siatkówki, czy to powstałych samoistnie czy po narażeniu na czynniki szkodliwe dla wzroku. W ostatnich latach loty pilotów wojskowych są wykonywane na coraz większych wysokościach, czasem wykraczających poza atmosferę ziemską, co stwarza nowy czynnik ryzyka dla komórek fotoreceptorowych – zwiększona ekspozycja na promieniowanie kosmiczne.

Badanie za pomocą aparatury z optyką adaptywną nie wymaga hospitalizacji pacjentów ani sterylizacji żadnych elementów, jest bezinwazyjne, trwa kilka minut i może być przeprowadzane ambulatoryjne – jest więc efektywne kosztowo, przynosząc szybko niedostępne w inny sposób informacje.

W przyszłości możliwe byłoby podjecie współpracy z jednostkami wojskowej służby zdrowia, ośrodkami szkoleniowymi pilotów i innych rodzajów sił zbrojnych, ośrodkami orzeczniczymi i naukowymi, w celu badania wytypowanych grup żołnierzy, u których idealne parametry widzenia są kluczowe. Możliwe byłyby zarówno badania przesiewowe u kandydatów, jak i u pilotów w służbie czynnej, a także u tych wojskowych, u których doszło do zadziałania szkodliwych czynników, mogących mieć potencjalnie negatywny wpływ na narząd wzroku (promieniowanie UV, promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie kosmiczne, wysokie napięcie, leki, substancje toksyczne, używki).

 

     

Go to top