CNS Lab

 

Kierownik Pracowni: p.o. dr hab. n. med. Stefan Gaździński, prof WIML
Kontakt:

tel. 261 852 633

e-mail: sgazdzin@wiml.waw.pl

Środowiskowa Pracownia Nowych Zastosowań Diagnostycznych Jądrowego Rezonansu Magnetycznego (SPNZDJRM) - CNS Lab stanowi wspólne przedsięwzięcie Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN oraz Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej. Pracownia realizuje cele fazy eksploatacji wyników projektu nr POIG.02.02.00-14-011/09 pn. „CNS Lab – Ośrodek zintegrowanych badań strukturalnych i czynnościowych centralnego układu nerwowego”.

CNS Lab dysponuje tomografem rezonansu magnetycznego GE Discovery 750w pracującego w polu 3T. Pracownia posiada umowę naukową z producentem tomografu – firmą General Electric, dzięki czemu dostępne są metody badawcze niestosowane standardowo w radiologii. Ponadto Pracownia wyposażona jest w:

  • system do prezentacji oraz rejestracji bodźców multimedialnych oraz odpowiedzi badanej osoby firmy NNL oraz oprogramowanie Presentation
  • 64 kanałowy system do rejestracji EEG umożliwiający wykonywanie badań w tomografie magnetycznego rezonansu
  • urządzenie GE Spinlab do produkcji środków kontrastowych umożliwiających obserwację metabolizmu, np. w guzach. Metoda nie jest jeszcze stosowana w rutynowych badaniach klinicznych

Więcej informacji na temat dostępnych metod obrazowania: https://bit.ly/3hPZKzm

Do głównych zadań Pracowni należą:

  • prace rozwojowe dotyczące nowatorskich markerów procesów chorobowych
  • realizacja własnych projektów naukowo-badawczych (Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, European Space Agency, European Defence Agency)
  • realizacja badań zleconych, takich jak granty naukowo-badawcze oraz obrazowanie w ramach projektów lekowych
  • wykonywanie badań klinicznych obrazowych
  • realizacja badań obrazowych dla kandydatów do Lotniczej Akademii Wojskowej

 

     

Go to top