System ORTO-LBNP

System opracowany w ramach Projektu pn. „Opracowanie technologii ORTO-LBNP (ang. lower body negative pressure) do badań i treningu pilotów Sił Zbrojnych RP w warunkach niedotlenienia niedokrwiennego oraz stresu ortostatycznego".

Stanowisko badawcze składa się z dwóch zasadniczych elementów - komory podciśnienia, działającej w oparciu o znaną w medycynie kosmicznej metodę lower body nagative pressure (LBNP) oraz stołu pionizacyjnego (ORTO), którego układ napędowy został zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP (Patent  nr P. 224837).

Podstawowe właściwości:

Stół pionizacyjny  
Zakres kąta pochylenia stołu pionizacyjnego -45°÷ +80°
Prędkość zmiany pochylenia leża 45°/s
Profil ruchu definiowany przez

położenie początkowe

docelowa prędkość ruchu

położenie docelowe

Komora LBNP  
Zakres zmian podciśnienia 0 ÷ -100 mmHg
Prędkość zmiany ciśnienia 20 mmHg/s
Profil przebiegu podciśnienia

dwufazowy

wielofazowy ze schodkową zmianą podciśnienia   

okresowo zmienny

Monitorowane sygnały/parametry biomedyczne:

 • NIRS (utlenowanie mózgu metodą spektroskopii w bliskiej podczerwieni)
 • EKG
 • EEG
 • EMG (elektromiogram)
 • SpO₂ (utlenowanie krwi)
 • EtCO₂ (stężenie CO₂ w wydychanym powietrzu)
 • krzywa oddechowa
 • CNAP (ciągły pomiar ciśnienia tętniczego)
 • NBP (nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną)
 • SCL (poziom przewodności skóry)
 • ICG (kardiogram metodą impedancyjną)
 • IPG (pletyzmogram metodą impedancyjną)
 • temperatura ciała

Możliwości wykorzystania stanowiska ORTO-LBNP:

 • Medycyna lotnicza: badania i treningi pilotów poddawanych oddziaływaniu długotrwałych przyspieszeń
 • Medycyna kosmiczna: badania i treningi osób przygotowujących się do lotów kosmicznych
 • Medycyna sportowa: treningi zwiększające wydolność sportowców
 • Inne:
  • treningi odruchów z autonomicznego układu nerwowego i towarzyszących im zaburzeń hemodynamicznych u osób z jawną klinicznie hipotonią ortostatyczną
  • treningi osób narażonych na niedotlenienie (np. skoczkowie spadochronowi, płetwonurkowie, alpiniści)

Zalety:

 • możliwość jednoczesnej prezentacji dowolnego profilu pochyleniowego i podciśnieniowego dzięki zintegrowaniu stołu pionizacyjnego i komory LBNP
 • możliwość bieżącej rejestracji sygnałów i parametrów fizjologicznych w trakcie ekspozycji ORTO-LBNP, w tym utlenowania mózgu za pomocą spektroskopii w bliskiej podczerwieni - NIRS
 • rozszerzenie formuły diagnostycznej metody LBNP dzięki skojarzeniu jej z techniką NIRS
 • pełna automatyzacja pracy systemu
 • nowatorski układ napędowy stołu pionizacyjnego, zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP
 • niskie koszty prowadzenia badań w porównaniu z wykorzystaniem wirówki przeciążeniowej
 • szerokie możliwości stosowania systemu w obszarze medycyny lotniczej, kosmicznej, sportu i in.

Projekt Umowa Nr DOBR/0052/R/ID1/2012/03 finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa.

Kontakt:

dr hab. inż. Łukasz Dziuda, prof. WIML
tel. +48 261 852 621
e-mail: ldziuda@wiml.waw.pl

     

Go to top