Szkolenia i kursy

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej prowadzi szkolenia i kursy specjalistyczne z zakresu medycyny lotniczej, a także pierwszej pomocy i ratownictwa. Szkolimy personel latający w zakresie okulistyki lotniczej i lotów w noktowizji. Nasi specjaliści prowadzą kursy dla lekarzy z jednostek Sił Powietrznych RP oraz ratowników medycznych z zakresu ewakuacji lotniczej.

Kursy prowadzone przez naszych specjalistów w obszarze medycyny lotniczej:

 • Kurs podstawowy w zakresie medycyny lotniczej dla lekarzy i ratowników medycznych zabezpieczających wykonywanie lotów w jednostkach Sił Zbrojnych RP
 • Kurs Medycznej Ewakuacji Lotniczej
 • Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie medycyny lotniczej
 • Kliniczna Medycyna Lotnicza - część I
 • Kliniczna Medycyna Lotnicza - część II
 • Wypadki lotnicze – postępowanie i czynności lekarza w przypadku wypadku lotniczego
 • Fizjologia i patofizjologia środowiska lotu
 • Zasady przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich osobom ubiegającym się lub posiadającym pozwolenie na broń i orzecznictwa o predyspozycjach zdrowotnych do posługiwania się bronią w ramach obowiązków  zawodowych
 • Zasady przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców oraz orzecznictwa o predyspozycjach zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy

Pozostałe kursy w zakresie ratownictwa:

 • Kurs pierwszej pomocy
 • Kurs podstawowych czynności resuscytacyjnych dla personelu medycznego (AHA BLS HCP)
 • Kurs resuscytacji krążeniowo-oddechowej i Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej (ERC RKO/AED)
 • Kurs Zaawansowane Czynności Resuscytacyjne (AHA ACLS)

 

     

Go to top