Udział w 24. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik

W dniach 8-15 maja 2021 roku odbył się 24. Piknik Naukowy zorganizowany przez Polskie Radio oraz Centrum Nauki Kopernik pod hasłem „Klimat i My”. Partnerami wydarzenia były Ministerstwo Edukacji i Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Patronat honorowy objęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Z uwagi na sytuację epidemiczną, tegoroczna edycja wydarzenia została przeprowadzona w formule online na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Tematem przewodnim 24. Pikniku Naukowego były postępujące zmiany klimatyczne i w efekcie zmieniające się warunki życia na naszej planecie. Podczas licznych warsztatów i spotkań z przedstawicielami świata nauki uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z faktami naukowymi dotyczącymi zmian klimatycznych, a także zrozumienia istoty zjawisk, które doprowadzają do stopniowego ocieplania się klimatu na Ziemi. Naukowcy, poprzez specjalnie przygotowane na tę okazję wystąpienia oraz materiały audiowizualne dowiedli, iż nauka i technika mogą pomóc człowiekowi dostosować się do nowych warunków życia i co najważniejsze – zminimalizować następstwa globalnego kryzysu klimatycznego.

Dr inż. Agata Gaździńska oraz mgr Marta Turczyńska z Pracowni Dietetyki i Leczenia Otyłości WIML zaprezentowały w Strefie Zdrowia materiał filmowy na temat diety planetarnej, czyli odżywiania przyjaznego dla klimatu. Omówiły zasady stylu życia korzystnego zarówno dla naszego zdrowia, jak i środowiska naturalnego.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z materiałami filmowymi opracowanymi przez przedstawicieli świata nauki w ramach 24. Pikniku Naukowego, które są dostępne na oficjalnej stronie wydarzenia: https://pikniknaukowy.pl/Opikniku, https://bit.ly/3f4Ecko

PB, WIML

     

Go to top