WIML z kategorią naukową A w dyscyplinie nauki medyczne

Miło nam poinformować, iż w wyniku przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej uzyskał kategorię A w dyscyplinie nauki medyczne.

Działalność naukową WIML oceniano pod kątem jej poziomu naukowego, efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Kategoria A jest potwierdzeniem wysokiego poziomu działalności naukowej naszego Instytutu i jednocześnie sukcesem pracowników naukowych, których aktywność badawczą poddano ocenie w procesie ewaluacji.

PB, WIML
fot. ISZ, WIML

     

Go to top