Wydawnictwa

 

 

„The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology” (PJAMBP) porusza różne aspekty współczesnej medycyny, psychologii i inżynierii biomedycznej, ze szczególnym uwzględnieniem medycyny i psychologii lotniczej. Prace publikowane w czasopiśmie są poświęcone przede wszystkim szeroko rozumianej działalności operatorowej człowieka i jej uwarunkowaniom, zagadnieniom stresu ekologicznego, chronobiologicznego, psychologicznego i organizacyjnego, a także kryteriom i metodom doboru i selekcji zdrowotnej kandydatów do pracy na różnych stanowiskach. „The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology” jest wydawany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Lotniczej.
Punktacja według: Index Copernicus (2019): 89,80 pkt., wykaz MEiN (2021): 70 pkt.

„OphthaTherapy – Terapie w Okulistyce” jest poświęcony różnym problemom leczenia chorób oczu, zarówno farmakologicznego, laserowego, jak i operacyjnego. Tematyka ta na pewno znajdzie się w kręgu zainteresowań każdego okulisty, niezależnie od tego, czy jego miejscem pracy jest poradnia, czy klinika. Redakcji czasopisma szczególnie zależy na publikowaniu doniesień o nowych metodach terapeutycznych – zachowawczych i zabiegowych, nowej aparaturze leczniczej i diagnostycznej, farmakologii klinicznej i terapiach eksperymentalnych, a także o zdarzających się w codziennej praktyce klinicznej sytuacjach nietypowych, w tym niepożądanych działaniach leków. Czasopismo „OphthaTherapy – Terapie w Okulistyce” prezentuje zarówno prace poglądowe, wyniki badań klinicznych dotyczących różnych form terapii, doniesienia i opisy leczenia ciekawych przypadków, jak i listy do redakcji oraz komentarze.
Punktacja według: Index Copernicus: 72,79 pkt., wykaz MEiN (2023): 100 pkt., indeksacja w międzynarodowej bazie czasopism naukowych SCOPUS

Redakcja „Postępów Medycyny Lotniczej” (PML) publikuje prace awansowe (doktorskie i habilitacyjne), prace poglądowe oraz monograficzne cykle prac z zakresu medycyny lotniczej, fizjologii stosowanej, psychologii lotniczej i inżynierii biomedycznej.

     

Go to top