Zakład Badań Symulatorowych, Szkolenia i Treningu Lotniczo-Lekarskiego

 

Zakład Badań Symulatorowych, Szkolenia i Treningu Lotniczo-Lekarskiego: fax +48 261 852 015, e-mail: aviation_medicine@wiml.waw.pl
   
Kierownik Zakładu: dr n. med. Krzysztof Kowalczuk, e-mail: kkowalczuk@wiml.waw.pl
  tel. +48 261 852 000
   

W swej strukturze Zakład Badań Symulatorowych, Szkolenia i Treningu Lotniczo-Lekarskiego zawiera:

  • Pion Szkolenia
  • Pion Zabezpieczenia Technicznego

Działalność Zakładu Badań Symulatorowych, Szkolenia i Treningu Lotniczo-Lekarskiego (ZBSSiTLL) skupia się na realizacji szkoleń specjalistycznych w zakresie medycyny lotniczej personelu latającego, wirówkowego szkolenia symulatorowego, użytkowania urządzeń do widzenia nocnego oraz badań w wirówce przeciążeniowej, komorze niskich ciśnień i termokomorze na potrzeby orzecznictwa lotniczo-lekarskiego. Głównymi odbiorcami szkoleń i badań wykonywanych w ZBSSiTLL są kandydaci na pilotów wojskowych, podchorążowie, personel latający i skoczkowie spadochronowi Sił Zbrojnych RP, cywilni piloci akrobacyjni, a ponadto naziemny personel zabezpieczający wykonywanie lotów Sił Zbrojnych RP. Programy szkoleń realizowanych przez ZBSSiTLL są zgodne z wymogami dokumentów normalizacyjnych NATO STANAG. Potwierdzeniem tego jest otrzymanie Certificate of Recognition dla programu fizjologii lotniczej i programu fizjologii przeciążeń oraz szkolenia wirówkowego przez Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych.

Ponadto w ZBSSiTLL realizowane są prace badawczo-rozwojowe dotyczące różnych aspektów medycyny i psychologii lotniczej/transportu oraz ratownictwa medycznego.

Zakres prac prowadzonych w zakładzie:

  • niedotlenienie wysokościowe
  • tolerancja przeciążeń
  • widzenie nocne
  • nagła dekompresja
  • symulacje lotnicze
  • dezorientacja przestrzenna

     

Go to top