Zakład Pomiarów Psychofizjologicznych i Badań Czynnika Ludzkiego

 

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Łukasz Dziuda, prof WIML
Kontakt: tel. +48 261 852 621
e-mail: ldziuda@wiml.waw.pl

Podległe pracownie: Pracownia Dietetyki i Leczenia Otyłości

Zakład Pomiarów Psychofizjologicznych i Badań Czynnika Ludzkiego (ZPPiBCL) jest usytuowany w Ośrodku Naukowo-Badawczym. Celem działalności ZPPiBCL jest realizowanie projektów naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, a także innych projektów badawczych i rozwojowych oraz wdrożeniowych z obszarów inżynierii biomedycznej i psychofizjologii.
Przedmiotem zainteresowań Zakładu jest między innymi prowadzenie badań w warunkach rzeczywistego i symulowanego lotu (tj. monitorowanie parametrów fizjologicznych, środowiskowych i fizycznych lotu), badanie wpływu czynników środowiskowych oraz parametrów technicznych symulatorów na występowanie choroby symulatorowej u kierowców i pilotów, a także wykorzystywanie technologii ORTO-LBNP do badań i treningów pilotów Sił Zbrojnych RP w warunkach hipoksji ischemicznej oraz stresu ortostatycznego. Jedną z dziedzin eksplorowanych w Zakładzie jest monitorowanie czynności życiowych człowieka za pomocą czujników światłowodowych w środowisku obrazowania metodą rezonansu magnetycznego.

Pracownicy:

 • dr n. społ. Paulina Baran
 • mgr inż. Mirosław Dereń
 • ppłk mgr inż. Mariusz Krej
 • dr n. med. Marian Macander

Wybrane publikacje:

 • M. Krej, P. Baran, Ł. Dziuda. Detection of respiratory rate using a classifier of waves in the signal from a FBG based vital signs sensor. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 177, 31-38, 2019.
 • Ł. Dziuda, P. Zieliński, P. Baran, M. Krej, L. Kopka. A study of the relationship between the level of anxiety declared by MRI patients in the STAI questionnaire and their respiratory rate acquired by a fibre-optic sensor system. Scientific Reports, 9, 4341, 2019.
 • Ł. Dziuda, M. krej, M. Śmietanowski, A. Sobotnicki, M. Sobiech, P. Kwaśny, A. Brzozowska, P. Baran, K. Kowalczuk, F. W. Skibniewski. Development and evaluation of a novel system for inducing orthostatic challenge by tilt tests and lower body negative pressure. Scientific Reports, 8, 7793, 2018.
 • M. Krej, Ł. Dziuda, F. W. Skibniewski. A method of detecting heartbeat locations in the ballistocardiographic signal from the fiber-optic vital signs sensor. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 19(4), 1443-1450, 2015.
 • P. Baran, O. Truszczyński, Ł. Dziuda. Anxiety in patients undergoing magnetic resonance imaging. The Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology, 21(2), 5-8, 2015.
 • F. W. Skibniewski, Ł. Dziuda, P. M. Baran, M. K. Krej, S. Guzowski, M. A. Piotrowski, O. E. Truszczyński. Preliminary results of the LF/HF ratio as an indicator for estimating difficulty level of flight tasks. Aerospace Medicine and Human Performance, 86(6), 518-523, 2015.
 • Ł. Dziuda, M. P. Biernacki, P. M. Baran, O. E. Truszczyński. The effects of simulated fog and motion on simulator sickness in a driving simulator and the duration of after effects. Applied Ergonomics, 45(3), 406-412, 2014.
 • Ł. Dziuda, M. Krej, F. W. Skibniewski. Fiber Bragg grating strain sensor incorporated to monitor patient vital signs during MRI, IEEE Sensors Journal, 13(12), 4986-4991, 2013.
 • Ł. Dziuda, F. W. Skibniewski, M. Krej, P. M. Baran. Fiber Bragg grating-based sensor for monitoring respiration and heart activity during MRI examinations, Journal of Biomedical Optics, 15(5), art. no. 057006, 2013.

     

Go to top