Zakład Psychologii Lotniczej

 

Kierownik Zakładu: dr n. hum. Piotr Zieliński, e-mail: pzielins@wiml.waw.pl
Kontakt: tel. +48 261 852 664 – kierownik Zakładu Psychologii Lotniczej
tel. +48 261 852 678 – pracownia psychodiagnostyki

Zakład Psychologii Lotniczej (ZPL) jest komórką naukową, realizującą zadania usługowe i dydaktyczne. Celem zakładu jest stosowanie osiągnięć nauk poznawczych w służbie lotnictwa. Nasi pracownicy posiadają uprawnienia związane m. in. z badaniami diagnostycznymi w ramach psychologii transportu (badania pilotów cywilnych, badania kierowców), są też członkami różnych towarzystw naukowych, w tym European Association for Aviation Psychology.

Pracownicy:

 • mgr Magdalena Bicka-Capała
 • dr n. społ. Marcin Biernacki
 • mgr Marta Górska
 • mgr Alicja Kamińska
 • mgr Katarzyna Łapkiewicz
 • mgr Aleksandra Szerejko
 • mgr Marta Szlakowska
 • mgr Magdalena Grzelak

Staż w Zakładzie Psychologii Lotniczej:

Wymagania:

 • ukończony co najmniej 3 rok studiów psychologicznych
 • obecność na stażu od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 - 13.30

Kontakt: pzielins@wiml.waw.pl

Ulotka dla kandydatów do LAW  
Ulotka dla kandydatów do OLL  

 Zakres prac prowadzonych w zakładzie:

 • prowadzenie badań naukowych nad procesami percepcji i przetwarzania informacji przez człowieka, oraz w układzie człowiek-maszyna
 • opracowywanie, adaptacja i doskonalenie metod diagnostyki psychologicznej w psychologii transportu (w tym w psychologii lotniczej) i wojskowej
 • poszukiwanie nowych metod zwiększania odporności na stres lotniczy oraz zwiększanie repertuaru strategii i sposobów radzenia sobie ze stresowymi czynnikami w środowisku pracy pilota
 • konsultacje naukowe w zakresie ergonomii, planowania badań psychologicznych i medycznych prowadzonych przez inne jednostki oraz konsultacje dotyczące statystycznej analizy wyników
 • działalność ekspertyzowa w zakresie psychologicznych podstaw szkolenia i treningu lotniczego oraz udziału tzw. czynnika ludzkiego w systemie bezpieczeństwa lotów, a także psychologii zarządzania zasobami ludzkimi w lotnictwie wojskowym
 • psychologiczne badania diagnostyczne na użytek Rejonowej Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej (w tym badania kandydackie, okresowe i okolicznościowe pilotów i personelu lotniczego i zabezpieczającego loty)
 • psychologiczne badania diagnostyczne na użytek Ośrodka Badań Orzeczniczych Lotniczo-Lekarskich i Medycyny Pracy (w tym badania na rzecz Komisji Cywilnego Orzecznictwa Lotniczo-Lekarskiego, a także np. badania pracowników ochrony fizycznej i badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń)
 • badania psychologiczne kandydatów na kierowców lub osób kierujących pojazdami
 • prowadzenie zajęć w ramach kursów organizowanych przez Ośrodek Naukowo-Badawczy

Wykorzystywany sprzęt, aparatura, oprogramowanie:

 • Wiedeński System Testów Psychologicznych (wraz z oprzyrządowaniem do badania  uwagi peryferycznej oraz badań koordynacji i procesów poznawczych)
 • Oprogramowanie do przeprowadzania eksperymentów i do analizy statystycznej wyników, w tym: E-Prime 2.0, pakiet statystyczny R
 • Urządzenia do prowadzenia pomiarów psychofizjologicznych, w tym: system  iView X™ Hi-Speed EyeTracking (SMI) oraz JAZZ-novo Multisensor

     

Go to top