Zakończone przewody i postępowania doktorskie

Zakończone przewody i postępowania doktorskie

 

2024

 
  lek. Katarzyna Sowa
Data otwarcia przewodu: 9.04.2019
Temat pracy: Badania wybranych parametrów sprawności wzrokowej oraz mikrostruktury siatkówki u pilotów poddawanych przeciążeniom grawitacyjnym z wykorzystaniem wirówki przeciążeniowej
Promotor: prof. dr hab. n. med. Marek Prost
Promotor pomocniczy: dr n. med. Krzysztof Kowalczuk
  streszczenie>>
Recenzje: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Klukowski
prof. dr hab. n. med. Anna Święch
   

2023

 
  lek. Rafał Jowik
Data otwarcia przewodu: 9.04.2019
Temat pracy: Modyfikacja testu Sniffin Kids do badania powonienia w populacji polskich dzieci
Promotor: dr hab. n. med. Karolina Dżaman, prof. CMKP
  streszczenie>>
Recenzje: prof. dr hab. med. Antoni Krzeski
prof. dr hab. med. Wioletta Pietruszewska
   
  lek. Dagmara Kinga Zaborowska
Data otwarcia przewodu: 12.02.2019
Temat pracy: Ocena zaburzeń narządu przedsionkowego u pacjentów z przewlekłym zapaleniem ucha środkowego na podstawie badań elektrofizjologicznych układu równowagi
Promotor: dr hab. n. med. Ireneusz Kantor
Promotor pomocniczy: dr n. med. Monika Woźniak
  streszczenie>>
Recenzje: prof. dr hab. n. med. Marek Rogowski
prof. dr hab. n. med. Magdalena Józefowicz-Korczyńska
   
  mgr anal. med. Magdalena Szmulik
Data otwarcia przewodu: 12.03.2019
Temat pracy: Zastosowanie zmodyfikowanej metody cytometrii przepływowej do analizy wybranych elementów morfotycznych w moczu
Promotor: dr hab. n. med. Agnieszka Woźniak-Kosek
  streszczenie>>
Recenzje: dr hab. n. farm. Urszula Kosikowska, prof. UM
prof. dr hab. n. med. Dariusz Boroń
   
  mgr inż. Ewelina Siwiak-Niedbalska
Data wszczęcia postępowania: 10.06.2022
Temat pracy: Ocena mechanizmów cytotoksycznego współdziałania inhibitorów glikolizy oraz inhibitorów deacetylaz histonów (HDAC) w modelu in vitro glejaka wielopostaciowego
Promotor: dr hab. n. med. inż. Beata Pająk, prof. WIHE
Promotor pomocniczy: dr n. rol. Anna Jaśkiewicz
  Rozprawa doktorska
  streszczenie>>
Recenzje:  prof. dr hab. Aleksandra Klimczak
dr hab. Grzegorz Chodaczek
dr hab. Małgorzata Gajewska, prof. SGGW
   
  mgr inż. Maja Sołtyka
Data wszczęcia postępowania: 10.06.2022
Temat pracy: Analiza porównawcza cytotoksycznego oddziaływania pochodnych 2-deoksy-d-glukozy (2-DG) w modelu in vitro glejaka wielopostaciowego 
Promotor: dr hab. n. med. inż. Beata Pająk, prof. WIHE
Promotor pomocniczy: dr n. fiz. Marcin Ziemniak
  Rozprawa doktorska
  streszczenie>>
Recenzje: prof. dr hab. Andrzej Kutner
dr hab. Agnieszka Łoboda, prof. UJ
prof. dr hab. Magdalena Król
   
  lek. Katarzyna Barwińska
Data otwarcia przewodu: 9.04.2019
Temat pracy: Wpływ ostrego niedotlenienia wysokościowego na morfologię zapisu EKG i aktywność autonomicznego układu nerwowego u klinicznie zdrowych osób
Promotor: dr hab. n. med. Ewelina Zawadzka-Bartczak, prof. WIML
  streszczenie >>
Recenzje: dr hab. n. med. Ewa Majewska, prof. UM
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Klukowski
   
  lek. Daria Owsiak
Data otwarcia przewodu: 9.04.2019
Temat pracy: Wpływ manewrów przeciwprzeciążeniowych na parametry hemodynamiczne u osób z łagodnymi niedomykalnościami zastawek przedsionkowo-komorowych
Promotor: dr hab. n. med. Ewelina Zawadzka-Bartczak, prof. WIML
  streszczenie >>
Recenzje: prof. dr hab. med. Zbigniew Baj
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Klukowski
   
  lek. Ilona Kaczmarek
Data otwarcia przewodu: 12.02.2019
Temat pracy: Zastosowanie optycznej koherentnej tomografii i skaningowej laserowej oftalmoskopii w diagnostyce i monitorowaniu wczesnej jaskry
Promotor: prof. dr hab. n. med. Marek Prost
  streszczenie >>
Recenzje: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Mrugacz
prof. dr hab. n. med. Anna Święch
   

2022

 
  lek. Karolina Piskadło-Zborowska
Data otwarcia przewodu: 11.12.2018
Temat pracy: Ocena wpływu polimorfizmu w receptorach smaku gorzkiego i węchu na predykcje do rozwoju przewlekłego zapalenia zatok przynosowych
Promotor: dr hab. n. med. Karolina Dżaman
Promotor pomocniczy: dr n. med. Eliza Brożek-Mądry
  streszczenie >>
Recenzje: prof. dr hab. n. med. Antoni Krzeski
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Starska-Kowarska
   
  lek. Michał Kurek
Data otwarcia przewodu: 9.04.2019
Temat pracy: Retrospektywna ocena zaburzeń układu bodźco-przewodzącego serca u pilotów Polskich Sił Powietrznych
Promotor: dr hab. n. med. Ewelina Zawadzka-Bartczak, prof. WIML
  streszczenie >>
Recenzje: prof. dr hab. med. Krzysztof Klukowski
prof. dr hab. n. med. Władysław Witczak
   

2021

 
  lek. Joanna Dereń
Data otwarcia przewodu: 12.03.2019
Temat pracy: Ocena skuteczności preparatu Mydrane podczas zabiegu usunięcia zaćmy współistniejącej z innymi chorobami
Promotor: dr hab. n. med. Mariola Dorecka
  streszczenie >>
 Recenzje: prof. dr hab. med. Dariusz Kęcik
prof. dr hab. n. med. Piotr Jurowski
   
  lek. Ewa Szymczuk
Data otwarcia przewodu: 12.03.2019
Temat pracy: Stan wiedzy o grypie i potrzebie szczepień w wybranych grupach
Promotor: dr hab. n. med. Agnieszka Woźniak-Kosek
  streszczenie >>
 Recenzje: prof. dr hab. med. Anna Dubaniewicz
prof. dr hab. Grzegorz Sobolewski
   
  lek. Dana Pavlovschi
Data otwarcia przewodu: 11.12.2018
Temat pracy: Ocena wpływu parametrów stymulacji narządu przedsionkowego na wynik reakcji oczopląsowej w łagodnych napadowych położeniowych zawrotach głowy
Promotor: dr hab. n. med. Ireneusz Kantor
Promotor pomocniczy: dr n. med. Marzena Kubiczek-Jagielska
  streszczenie >>
Recenzje: prof. dr hab. med. Marek Rogowski
dr hab. med. Bożena Wiskirska-Woźnica
   

2013

 
  lek. Karol Stasiak
Temat pracy: Badania wybranych parametrów sprawności wzrokowej w goglach noktowizyjnych PNL-3 na symulatorze HYPERION
Promotor: prof. dr hab. n. med. Marek Prost
  streszczenie >>
Recenzje: prof. zw. dr hab. med. Zofia Mariak
dr hab. n. med. Piotr Jurowski, prof. UM

     

Go to top