Zaproszenie do publikowania w czasopiśmie naukowym WIML

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do publikowania w naszym interdyscyplinarnym czasopiśmie naukowym „The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology” (PJAMBP), które znalazło się w wykazie Ministerstwa Edukacji i Nauki, uzyskując 70 punktów. 

Wydawcą kwartalnika, ukazującego się pod różnymi tytułami od 1932 roku, jest działające przy naszym Instytucie Polskie Towarzystwo Medycyny Lotniczej. Tematyka czasopisma obejmuje obecnie, takie obszary wiedzy jak: medycyna, psychologia oraz inżynieria biomedyczna. 

Manuskrypty mogą Państwo zgłaszać zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Po przeprowadzeniu oceny publikacji przez dwóch niezależnych recenzentów zostaną one nieodpłatnie przetłumaczone na język angielski lub poddane korekcie językowej. Wszystkie artykuły publikowane w naszym czasopiśmie posiadają cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego w postaci numeru DOI (Digital Object Identifier) oraz wydawane są bezkosztowo w systemie Open Access.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie manuskryptów za pośrednictwem platformy edytorskiej czasopisma https://platform.4medicine.pl/index.php/profil/login/type/author lub przesyłanie bezpośrednio na adres Redakcji: PJAMBP@WIML.WAW.PL

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://pjambp.com/page/display/id/1/title/strona-glowna. 

SG, WIML
fot. ISz, WIML

     

Go to top