Zawiadomienia o publicznej obronie

Przewodniczący Komisji Doktorskiej powołanej Uchwałą Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie zawiadamia, iż w dniu 14 grudnia 2022 roku (środa) o godz. 09.00 w Warszawie w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w budynku CNS Lab przy ul. Krasińskiego 54/56 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

lek. Ilony Kaczmarek

na temat: „Zastosowanie optycznej koherentnej tomografii i skaningowej laserowej oftalmoskopii w diagnostyce i monitorowaniu wczesnej jaskry”

Promotor pracy: Pan prof. dr hab. n. med. Marek Prost
Recenzenci pracy: Pani prof. dr hab. n. med. Anna Święch, Pani prof. dr hab. n. med. Małgorzata Mrugacz

Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Bibliotece Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, znajdującej się w Warszawie przy ul. Krasińskiego 54/56. Streszczenie oraz recenzje pracy są dostępne na stronie internetowej WIML pod następującym adresem:

http://www.wiml.waw.pl/pl/content/przewody-doktorskie-otwarte-do-30-kwie...

Publiczna obrona zostanie przeprowadzona w formie hybrydowej - zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie. Link umożliwiający udział zdalny: https://bit.ly/3AH7AYI

     

Go to top