Już 15 stycznia 2014 r. kolejne WIMLowskie Spotkanie Naukowe!!!

Zapraszamy serdecznie na seminarium naukowe zatytułowane

Szkolenie personelu latającego w zakresie medycyny lotniczej

Spotkanie odbędzie się 15 stycznia (środa) o godzinie 13:00 w sali Collegium Aeronauticum im. Stanisława Barańskiego Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej.

W czasie spotkania pracownicy Zakładu Szkolenia i Treningu Lotniczo-Lekarskiego (ZSiTLL) wygłoszą następujące referaty:

  • „Fizjologia zmian profili treningowych” - kierownik ZSiTLL, dr n. med. Krzysztof Kowalczuk
  • „Lotnicze aspekty wykorzystania wirówki przeciążeniowej – symulatora szkoleniowego” - mgr inż. pil. Tadeusz Grzeszuk
  • „Działalność szkoleniowa i badawczo-rozwojowa Zakładu Szkolenia i Treningu Lotniczo-Lekarskiego” - mgr inż. Marcin Strojek

Go to top