Płk dr hab. med. Ewelina Zawadzka-Bartczak, prof. WIML konsultantem krajowym ds. obronności kraju

Z satysfakcją informujemy Państwa, że płk dr hab. med. Ewelina Zawadzka-Bartczak, prof WIML została powołana, przez Ministra Zdrowia, na stanowisko konsultanta krajowego ds. obronności kraju w dziedzinie medycyny lotniczej. Konsultant krajowy ds. obronności realizuje zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla organów administracji rządowej i podmiotów tworzących w zakresie problemów istotnych dla obronności kraju.

GRATULACJE Pani Profesor.

Go to top