WIML na konferencji ratowniczej w Dęblinie

W dniach 14-15 maja 2014 r. odbyła się w Dęblinie konferencja naukowa pt.  „Ratownictwo medyczne i udzielanie pomocy z powietrza w systemie bezpieczeństwa państwa”. WIML jako współorganizator aktywnie zaznaczył swój udział w konferencji. Podczas sesji plenarnej prof. Adam TARNOWSKI przedstawił referat zatytułowany „Psychologiczne aspekty ratownictwa”, w którym omówił m.in. zagrożenia i czynniki natury psychologicznej, z jakimi spotykają się na co dzień w swej pracy ratownicy medyczni. Natomiast w pokazie statycznym na płaszczyźnie postojowej samolotów zaprezentowany został również pojazd mobilnego laboratorium medyczno-psychologicznego do badania wypadków i katastrof lotniczych. Funkcjonalność i wyposażenie laboratorium spotkały się z uznaniem oglądających, pomimo bardzo atrakcyjnej „konkurencji”, w postaci prezentowanego równolegle sprzętu do działań MEDEVAC i CASEVAC (był to m.in. transporter opancerzony ROSOMAK, śmigłowiec W-3WA SAR, samolot CASA C-295M).

Go to top