Obchody Święta Wojska Polskiego w WIML w 2014 r.

W dniu 14 sierpnia 2014 roku w sali Collegium Aeronauticum im. Stanisława Barańskiego w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Wojska Polskiego. Dyrektor Instytutu płk dr Olaf Truszczyński wygłosił przemówienie, w którym oddał cześć żołnierzom poległym za Ojczyznę. Podkreślił przy tej okazji znaczenie wojska jako gwaranta bezpieczeństwa państwa. Podjął też temat zmian jakie zaszły w ostatnich 25 latach. Wspomniał między innymi o współpracy WIML z partnerami w ramach NATO i modernizacji Sił Zbrojnych RP.

Podczas uroczystości z okazji święta Wojska Polskiego wręczono medale nadane przez ministra obrony narodowej. Ppłk Remigiusz Budziłło, kierownik Przychodni Stomatologicznej WIML otrzymał Srebrny Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, a pani Bożena Kołakowska Brązowy Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”.

Na zakończenie uroczystości dyrektor WIML serdecznie podziękował wszystkim żołnierzom zawodowym i pracownikom WIML, za działalność na rzecz obronności państwa, wojskowej służby zdrowia oraz Instytutu. Życzył wszystkim pomyślności, dalszych sukcesów w służbie, w pracy i w życiu osobistym oraz satysfakcji z dobrze wykonanego obowiązku. Za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych, niżej wymienieni żołnierze i pracownicy WIML zostali wyróżnieni pochwałą:

 • Pani Marta Czaplicka
 • Pan Jarosław Lewandowski
 • Pan Maciej  Pietruszka
 • Pan Marcin Piotrowski
 • Pani Aldona Podbielska
 • Pan Paweł  Pomaski
 • Pan Marek Prost
 • Pan Roman Stablewski
 • Pani Beata Stoś
 • Płk Alicja Trochimiuk
 • Pan Zbigniew Żukowski

W dniu 15 sierpnia Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej obchodzą swoje doroczne święto – Święto Wojska Polskiego. Ustanowienie Święta Żołnierza sankcjonował prawnie rozkaz Ministra Spraw Wojskowych gen. broni Stanisława Szeptyckiego nr 126 z dnia 4 sierpnia 1923 roku. Podano w nim: „W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz.  W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w walkach z wiekowym wrogiem o całość i niepodległość Polski”. Święto Żołnierza nie zostało nigdy anulowane żadnym aktem prawnym. Obchodzono je uroczyście do 1947 roku. Ustawa sejmowa z dnia 30 lipca 1992 roku przywróciła obchody Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia.

 

Go to top