Widzi oko czy mózg? Wykład prof. dr. hab. n. med. Marka Prosta

Konia! Konia! Królestwo za konia!” Tymi słowami, cytując Williama Shakespeara, 15 października br. prof. dr hab. n. med. Marek Prost rozpoczął ósme sympozjum z cyklu WIMLowskich Spotkań Naukowych zatytułowane: „Królestwo za widzenie?"

Na seminarium zostały poruszone zagadnienia z zakresu: utraty wzroku w bardzo młodym wieku, funkcjonowania w życiu codziennym osoby widzącej, jak i niewidzącej oraz coraz prężniej rozwijającej się nauki, jaką jest tyflopsychologia.

Profesor Prost przybliżył informacje na temat psychiki osób, które odzyskały wzrok po bardzo długim okresie niewidzenia. Według najnowszych badań z dziedziny okulistyki i psychologii wynika, że osoby po odzyskaniu wzroku mają ogromne trudności natury psychologicznej z adaptacją w społeczeństwie. Spowodowane jest to brakiem doświadczenia życiowego i adaptacji neuronów w mózgu do nowych zadań odpowiadających za interpretację tego, co widzimy.

Pan profesor Prost zakończył swoje wystąpienie pytaniem: „Czy naprawdę warto odzyskać wzrok? Czy naprawdę warto oddać królestwo za widzenie?” Skłoniło to słuchaczy do głębszej refleksji.

Obecnie w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej trwają prace, mające na celu przygotowanie projektu w zakresie pomocy psychologicznej osobom niewidomym w obszarze adaptacji w nowym dla nich środowisku, po operacji przywrócenia wzroku.

fot. Janusz Ośko

Go to top