Profesor Prost dla „Pulsu Medycyny”

W majowym numerze „Pulsu Medycyny" ukazał się obszerny wywiad z prof. dr. hab. n. med. Markiem Prostem, zastępcą dyrektora WIML ds. naukowych i kierownikiem Kliniki Okulistyki WIML, na temat czerwonego oka. Jest to część akcji informacyjnej, która ma na celu promocję wiedzy z zakresu okulistyki wśród lekarzy rodzinnych.

Wywiad poświęcony jest przede wszystkim zmianom zapalnym przedniego odcinka oka, które występuje u 15% wszystkich pacjentów okulistycznych (dane z 9 krajów europejskich). Profesor Prost wypowiedział się m.in. na temat diagnostyki różnicowej i leczenia, a w szczególności antybiotykoterapii.

Podkreślił, że „przy ustalaniu rozpoznania czerwonego oka bierzemy pod uwagę trzy potencjalne czynniki etiologiczne: alergię, zakażenie bakteryjne i zespół suchego oka. Odpowiadają one w 80 proc. za powstanie zapalenia spojówek, pozostałe 20 proc. powodują wirusy i chlamydie. Rozpoznanie zakażenia chlamydiowego rzadko jest stawiane przez okulistów (trudna diagnostyka i mała liczba laboratoriów); uważa się, że w rzeczywistości są one częstsze".

Wywiad z profesorem Prostem ukazał się w numerze 9 „Pulsu Medycyny" z 20 maja 2015 r., poświęconym w dużej mierze okulistyce. Jest to element szerzej zakrojonej akcji informacyjnej prowadzonej dla lekarzy rodzinnych. Od 1 stycznia 2015 r. zmienił się bowiem tryb przyjmowania pacjentów okulistycznych, którzy obecnie wymagają skierowania od lekarza pierwszego kontaktu. Pytany o cel tych działań profesor Prost odpowiada: „zależy nam na podniesieniu poziomu diagnostyki i leczenia chorób oczu wśród lekarzy rodzinnych pełniących obecnie rolę lekarza pierwszego kontaktu również w zakresie schorzeń oczu". Poza materiałami opublikowanymi na łamach „Pulsu Medycyny", okuliści wzięli aktywny udział XV. Kongresie Medycyny Rodzinnej (28-31 maja 2015 r., Karpacz), a wkrótce ukaże się bezpłatny poradnik z zakresu okulistyki dla lekarzy rodzinnych pod redakcją profesora Prosta.

Profesor Prost jest współorganizatorem corocznej konferencji „Czerwone Oko", a także redaktorem naczelnym czasopisma naukowego poświęconego okulistyce pt.: „Ophtha Therapy. Terapie w Okulistyce"

Więcej:

Go to top