Psychologowie WIML o diagnozie psychologicznej

Silna reprezentacja psychologów WIML wzięła czynny udział w IV. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania, która odbyła się w dniach 20-21 czerwca 2015 r. na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

W tegorocznej edycji zatytułowanej „Standardy diagnozy psychologicznej w praktyce” referaty wygłosili między innymi: dr hab. Adam Tarnowski, profesor WIML, kierownik Zakładu Psychologii Lotniczej WIML; dr Piotr Zieliński, kierownik Pracowni Diagnostyki i Orzecznictwa Psychologicznego WIML i mgr Marta Musiałek, młodszy asystent w Zakładzie Psychologii Lotniczej.

Profesor Tarnowski przedstawił prezentację problemową pt.: „Sprawność psychomotoryczna a kontrola wykonawcza i osobowość”, w której zajął się słabo zdefiniowanymi pojęciami jakie znajdują się w przepisach dotyczących badań z psychologii transportu.

Doktor Zieliński przedstawił zaś referat pt. „Czy standardowe narzędzia zawsze można traktować „standardowo”, czyli badania orzecznicze w grupach homogenicznych”, w którym nakreślił problemy psychometryczne i przedstawił właściwe metody stosowane w badaniu osób o skrajnym natężeniu mierzonych cech.

Duże zainteresowanie wzbudziło wystąpienie magister Musiałek pt. „Przedoperacyjna diagnostyka psychologiczna w monitorowaniu jakości życia pacjentów” poświęcone pracy psychologów z pacjentami somatycznymi i zasadom współpracy z lekarzami prowadzącymi tych pacjentów. Konferencję zakończył panel dyskusyjny, dotyczący dokumentacji i komunikowania diagnozy psychologicznej z udziałem profesora Tarnowskiego.

Konferencje z cyklu Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania są ważnym forum wymiany doświadczeń i wiedzy między naukowcami czy też teoretykami a praktykami diagnozy psychologicznej. Ich efektem jest kształtowanie podstawowych standardów wykonywania zawodu psychologa związanych z diagnostyką.

Podczas konferencji premierę miała książka „Diagnoza psychologiczna: kompetencje i standardy. Wybrane zagadnienia" wydana przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP. Jest to próba podsumowania toczącej się w ostatnich latach dyskusji nad standardami diagnostycznymi i stanowi swoisty hołd dla śp. profesor Katarzyny Stemplewskiej-Żakowicz osoby, która wniosła istotny wkład w tę dziedzinę psychologii oraz była jedną z inicjatorek poprzednich edycji konferencji dotyczących diagnozy psychologicznej. W książce znalazły się m.in. rozdziały napisane przez prof. Adama Tarnowskiego i dr. Piotra Zielińskiego.

Dobrze przyjęte prezentacje potwierdziły po raz kolejny, że WIML jest nowoczesnym i znaczącym ośrodkiem diagnostyki psychologicznej, specjalizującym się w psychologii transportu oraz obszarach pokrewnych.

 

Go to top