e-Gabinet

„Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych” to tytuł projektu realizowanego przez Wojskowy Instytutu Medycyny Lotniczej (WIML), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW), który jest liderem projektu oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI). Efekt wspólnej pracy przedstawiono na konferencji, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2015 r. na terenie UKSW w Warszawie. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej był współorganizatorem spotkania.

W ramach projektu, specjaliści z WIML, stworzyli system wspomagający pracę gabinetów specjalistycznych w dziedzinie chorób cywilizacyjnych. Usługa umożliwia pacjentowi zdalne korzystanie ze wsparcia specjalisty dzięki możliwości odbywania m.in. wideo konsultacji oraz czatu online. Dodatkową funkcją serwisu, oprócz konsultacji są e-usługi, w zakres których wchodzą: wyniki badań, pomiary domowe oraz spersonalizowane zalecenia, zwiększające skuteczność opieki medycznej.

Stworzenie specjalistycznej infrastruktury informatycznej pozwoli w przyszłości podjąć działania w kierunku wdrożenia usług elektronicznych e-zdrowie.

Go to top