Złoty medal dla WIML

Miło nam poinformować, że Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, reprezentowany przez panów: płk. dr. inż. Krzysztofa Różanowskiego, płk. dr. Olafa Truszczyńskiego oraz mgr. inż. Jarosława Lewandowskiego, został odznaczony złotym medalem podczas Międzynarodowych Targów Wynalazczości Inova Croatia 2015.
Na targach prezentowany był wynalazek: „System monitorowania parametrów psychofizycznych pacjentów w warunkach dynamicznych WBAN, oparty na technologiach mikroukładowych”, który został opracowany wspólnie z Politechniką Warszawską oraz Instytutem Techniki i Aparatury Medycznej.

Wynalazek to rozproszony modułowy system monitorowania parametrów biologicznych człowieka, dostosowany do prowadzenia badań w zmiennych warunkach. Zadaniem systemu jest pomiar, takich parametrów jak: sygnał EKG, puls i saturacja krwi, częstotliwości oddechu, a także poziomu przewodnictwa skóry i temperatury oraz monitorowanie aktywności fizycznej. System jest tzw. systemem otwartym co oznacza, że możliwa jest zmiana liczby mierzonych parametrów poprzez proste dodawanie nowych modułów oraz zmiany w konfiguracji systemu. Sensory służące do zbierania danych umieszczane są w różnych miejscach ciała, a komunikacja między nimi realizowana jest za pośrednictwem tzw. WBAN, czyli bezprzewodowej sieci obszaru ciała (ang. Wireless Body Area Network).

Wynalazek został również zaprezentowany podczas targów w Brukseli (Brussels Innova 2015), gdzie otrzymał złoty medal, a także specjalne wyróżnienie przedstawicieli delegacji francuskiej."

fot. Wyróżnienie otrzymane od delegacji francuskiej.

Go to top