„Psychologia kierowców pojazdów drogowych. Teoria i stan badań”

Najnowsza monografia profesora Jana F. Terelaka pt.: „Psychologia kierowców pojazdów drogowych. Teoria i stan badań” jest podsumowaniem aktualnych zagadnień związanych z problematyką psychologii transportu. 

Książka profesora Terelaka składa się z dwóch części. W pierwszej, zatytułowanej: „Teoretyczne problemy psychologii kierowców pojazdów drogowych” autor omawia modele zachowań kierowców i ich relacje z typami osobowości oraz determinanty zachowań kierowców np. kwestie zdrowotne czy osobiste, a także czynniki środowiskowe. W części drugiej pt.: „Empiryczne badania nad uwarunkowaniami bezpieczeństwa pracy kierowców” przedstawiono obecny stan badań empirycznych, dotyczących bezpieczeństwa drogowego i psychometryczne kryteria dobrego kierowcy oraz profilaktyczne czynniki wsparcia bezpieczeństwa drogowego jak również niezawodności pracy kierowcy.

W recenzji monografii autorstwa profesora Augustyna Bańki czytamy: „Wachlarz zagadnień poruszanych w książce przez J. Terelaka jest szeroki i porusza, takie czynniki ryzyka w ruchu drogowym, jak: społeczne, homeodynamiczne, rozwojowe związane z cyklem życia człowieka, chronobiologiczne, metanalityczne, psychopatologiczne, ergonomiczne, pedagogiczne i organizacyjne. Analiza tych zagadnień przeprowadzana w monografii w perspektywie najnowszych trendów rozwoju badań nad bezpieczeństwem drogowym i psychologią transportu drogowego sprawia, że czytelnik dostaje do rąk opracowanie intelektualnie pogłębione i systemowo wszechstronne. Książka w sposób komunikatywny pokazuje zarówno to, co, jak i z czym się łączy w wyznaczaniu ryzyka oraz poczucia bezpieczeństwa w transporcie drogowym, ale również oferuje elementarne oceny zachodzących trendów, wskazując podstawy uzasadniające przyjęcie określonych preferencji dla oferowanych interpretacji i możliwych rozwiązań praktycznych”.

Go to top