7 punktów czasopisma naukowego WIML

Z dużą przyjemnością informujemy, że czasopismo naukowe WIML pt.: „The Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology” zamieszczone w części B wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) uzyskało siedem punktów.

Jest to najlepszy wynik w historii oceny czasopisma naukowego WIML. W poprzedniej ewaluacji ministerialnej „The Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology” miał cztery punkty. Lepsza nota jest częściowo wynikiem modernizacji i umiędzynarodowienia czasopisma, które były możliwe dzięki dofinansowaniu z MNiSW w ramach programu Index Plus (numer projektu: 57/IxP/dem/2012).

Redakcja czasopisma „The Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology” gorąco zachęca autorów, piszących na tematy związane z medycyną i psychologią lotniczą, medycyną i psychologią transportu, medycyną i psychologią kosmiczną oraz bioinżynierią lotniczą do publikacji artykułów naukowych na jego łamach. Więcej informacji można uzyskać pod adresem mailowym pjamp@wiml.waw.pl .

Go to top